Sökning: "flexibel arbetsplats"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden flexibel arbetsplats.

 1. 1. Behovsanställning: Flexibel men otrygg. : En kvalitativ studie om behovsanställdas upplevelse av anställningsformen.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Amanda Wänman; Sofie Söderlund; [2021]
  Nyckelord :behovsanställd; bemötande; bokningsprocess; engagemang; feedback; flexibilitet; JD-R modellen; motivation; psykologiskt kontrakt; tillhörighet.;

  Sammanfattning : Forskning har visat att antalet behovsanställningar har ökat markant de senaste åren. Behovsanställda har visat sig vara en utsatt grupp med osäkra arbetsvillkor. Syftet med denna studie har varit att beskriva och förstå vad som skapar engagemang, motivation och tillhörighet i relation till arbetsplatsen enligt behovsanställda. LÄS MER

 2. 2. Riskerna med en flexibel arbetsplats ur ett digitalt säkerhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Robin Persson; Jesper Johnsson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Det digitala arbetsmötet : En kartläggning av dess möjligheter, utmaningar och hur mötesledarskapet ska anpassas

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling; Linköpings universitet/Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling

  Författare :Ellen Rodman; Julia Swahn; [2020]
  Nyckelord :Digital meeting; work meeting; leadership; covid-19; Digitalt möte; arbetsmöte; ledarskap; mötesledarskap; covid-19;

  Sammanfattning : Bakgrund: Digitalisering har förändrat hur vi möts, var vi möts och hur våra möten uttrycks. Arbetsmöten förekommer i alla organisationer och då många arbetsuppgifter inte längre är bundna till en särskild geografisk plats hålls arbetsmöten i allt större utsträckning digitalt. LÄS MER

 4. 4. Man sätter sig inte bredvid en främling på bussen, varför skulle man då göra det på kontoret? : En undersökning av förväntningar inför implementering av aktivitetsbaserad arbetsplats

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :August Hagberg; Rasmus Nilsson; [2019]
  Nyckelord :aktivitetsbaserad arbetsplats; ABA; anställdas förväntningar;

  Sammanfattning : Problemformulering: Vilka förväntningar har de anställdas inför implementeringen av en aktivitetsbaserad arbetsplats Syfte: Få en djupare förståelse av de anställdas förväntningar inför implementeringen av aktivitetsbaserad arbetsplats Metod: Då tidigare forskning saknas om anställdas förväntningar inför implanteringen av en aktivitetsbaserad arbetsplats har denna studie antagit ett induktivt förhållningssätt. För att kunna besvara syftet med vår studie på bästa sätt har vi valt ett intensivt upplägg i form av en fallstudie. LÄS MER

 5. 5. Coworking Companies Leading the Way for a Change on the Office Market : A Study About Profitability and Perseverance in the Business Model

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Madeleine Müller Löfvenberg; Lovisa Sörensson; [2019]
  Nyckelord :Coworking; profitability; perseverance; flexibility; business model; hotel; IT-crash; Coworking; profitability; perseverance; flexibility; business model; hotel; IT-crash;

  Sammanfattning : With the advancements that have taken place in technology the recent decades, it is nowpossible to work anywhere and at any time. Coworking space is the type of flexible workplacethat is currently growing the fastest and comprises a workplace shared between severalcompanies and individuals with emphasis on collaboration and knowledge sharing. LÄS MER