Sökning: "flexibel arbetstid"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden flexibel arbetstid.

 1. 1. FLEXIBILITETENS ÖVERTAG — PÅ GOTT ELLER ONT? En kvalitativ studie om individers upplevda psykosociala arbetsmiljö under distansarbetet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Olivia Forgo; [2021-06-30]
  Nyckelord :psykosocial arbetsmiljö; distansarbete; krav-kontroll-stödmodellen; det gränslösa arbetet; Covid-19;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka individers upplevelse av den psykosociala arbetsmiljön under distansarbetet och om diverse levnadsförhållanden samt arbetsutformning kan ha en inverkan. Teorierna som studien använder sig av är krav-kontroll-stödmodell och det gränslösa arbetet. LÄS MER

 2. 2. Att vara enhetschef och förälder - en balansgång : En kvalitativ intervjustudie om manliga och kvinnliga enhetschefers upplevelser av arbete-familj konflikten

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Elin Svensson; Lisen Karlström; [2020]
  Nyckelord :work-family conflict; work-life balance; gränslöst arbete; chefsroll; flexibel arbetstid; spillovers;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka enhetschefers upplevelser av arbete-familj konflikten i en mellanstor kommun i Sverige, med fokus på eventuella könsrelaterade skillnader. Datamaterial samlades in via semistrukturerade intervjuer med 9 enhetschefer i en mellanstor kommun i Sverige. LÄS MER

 3. 3. Flexibel arbetstids påverkan på hälsan

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Emilia Hedin; [2020]
  Nyckelord :djupintervju; flexibelt; ohälsa;

  Sammanfattning : Under 1980-talet började det fokuseras allt mer på arbetsmiljön. Detta innebar en djupare inblick i den psykosociala aspekten av arbetet vilket i sin tur ledde till ökad trivsel, bättre psykisk hälsa och lägre personalomsättning. LÄS MER

 4. 4. Collaboration for Sustainable Rural Development among public actors in Uppsala County

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Charlotta Hallnäs; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Sustainable Rural Development; Collaboration; Public actors; Uppsala County.;

  Sammanfattning : Collaboration is increasingly seen as an important aspect for sustainable development and sustainability, both within academia as well as among practitioners. The very nature of many sustainability issues requires collaboration and in the Swedish context collaboration on a county level is deemed necessary for the achievement of Agenda 2030 and the Sustainable Development Goals. LÄS MER

 5. 5. Recruiting and retaining labour in agricultural businesses : a multiple case study of employer branding in swedish agriculture

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Marcus Engvall; Olof Krumlinde; [2020]
  Nyckelord :employer branding; employee value proposition; farmers; farming; human resources; marketing; word-of-mouth;

  Sammanfattning : There is an increasing need for competent workforce in the agricultural sector, but a lack of potential candidates on the labour market. In June 2017, the Swedish state adopted a new national food strategy. This strategy points out the direction of the Swedish food policy until 2030. LÄS MER