Sökning: "flexibel integration"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden flexibel integration.

 1. 1. Unga vuxnas möjlighet till integreringi Stockholm : En kvalitativ studie om bostadsmarknadens betydelseför en storstad med framtiden i sikte.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Elina Hultgren; [2022]
  Nyckelord :Bostadsmarknad; arbetsmarknad; arbetsgivare; bostadsbrist; kompetensförsörjning; unga vuxna;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att, utifrån tjänstemän inom kompetensförsörjningens synvinkel, få ökad förståelse för på vilka sätt bostadsbrist i Stockholm kan påverka unga vuxnas möjlighet att få en anställning i Stockholm. Syftet har också varit att undersöka på vilka konsekvenser bostadsbrist i sin tur kan få för arbetsgivares kompetensförsörjning. LÄS MER

 2. 2. Congestion Management of EV Charging in Distribution Networks

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Adam Rosandell; [2022]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The societal integration of electric vehicles (EVs) imposes several challenges on the electrical grid, where congestion and overcurrents through related components are of focus for this thesis. Active network management through control systems is one flexible solution to this problem, and in the project Active Network Management for All (ANM4L), a congestion management algorithm utilizing PI controllers has been developed. LÄS MER

 3. 3. E-handeln ur ett omnichannel : En fallstudie om IKEA:s logistiska processer för fysisk distribution

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för Urbana Studier (US)

  Författare :Alexander Larsson; Henrik Wrede; Jennie Andersson Döme; [2021]
  Nyckelord :Omnichannel; E-commerce; Distribution-system; Order-system; Delivery-system; Omnichannel; E-handel; Distributionssystem; Ordersystem; Leveranssystem;

  Sammanfattning : Omnichannel är en term som syftar till att förtydliga kundperspektivet genom att integrera processer för ett sömlöst flöde i alla tillgängliga kanaler. Kanalerna kan bland annat vara fysiska butiker, hemsidor eller appar, där integreringen av flerkanalssystem eftersträvar en friktionsfri och en sömlös köpupplevelse. LÄS MER

 4. 4. Concept development and design for the integration of autonomous mobile robots : A contribution towards fully automated line feeding

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Brynjar Guðlaugsson; Erlen Anna Steinarsdóttir; [2021]
  Nyckelord :Autonomous Mobile Robot AMR ; Integration; Internal logistics; Line Feeding; Design; Autonom Mobil Robot AMR ; Integration; Internlogistik; Linjematning; Konstruktion;

  Sammanfattning : Automation is a key enabler of modern manufacturing. It can result in increased flexibility, safety, and reduced costs. Internal logistics processes have thus far been automated to a lower level compared to other processes in a manufacturing system. LÄS MER

 5. 5. E-handel ur ett omnichannel perspektiv : En fallstudie om IKEA:s logistiska processer för fysisk distribution

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Jennie Andersson Döme; Alexander Larsson; Henrik Wrede; [2021]
  Nyckelord :omnichannel e-handel distributionssystem ordersystem leveranssystem;

  Sammanfattning : Omnichannel is a term that aims to clarify the customer perspective by integrating processes so the customer can interact through all available channels seamlessly. Common channels used are such as physical stores, websites or apps, where the integration of multichannel systems strives for a friction-free and a seamless shopping experience. LÄS MER