Sökning: "flexibel isolering"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden flexibel isolering.

 1. 1. A case study of the reduction of district heating energy consumption in a residential building in Örebro (Sweden)

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Laura PEREZ CASADO; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : One of the major challenges to be faced in the energy supply sector is related to the requirement of matching the demand side. This is especially the case for the countries characterized by a high share of renewable energy sources. Among the renewable energy sources the use of wind power and photovoltaics has a priority. LÄS MER

 2. 2. Flexibel isolering av fönster för att minska energiförluster

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggvetenskap; KTH/Byggvetenskap

  Författare :Carl Berzell; Vilmer Andersson-Vass; [2012]
  Nyckelord :Fönsterlucka; gardin; småhus; U-värde;

  Sammanfattning : The first part of this essay is about a single-family house that we have planned and projected. Thesecond part is a deeper study in ways to further insulate windows when they are not in use.In the first part the building’s design and its most important construction elements are described. LÄS MER

 3. 3. Flexibel isolering av fönster : Examensarbete i samarbete med Backgårdens Bygg AB

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Ellen Johansson; Cecilia Ahlin; [2010]
  Nyckelord :flexibel isolering; energieffektiva byggnader; flexibelt solskydd;

  Sammanfattning : Målet med detta examensarbete är att ta fram en lösning som gör det möjligt att utforma fönster och bostadshus i olika stil och fortfarande kunna bygga enligt energihusprinciper. En röd stuga med vita knutar och fönster som ser likadana ut i alla väderstreck är ett exempel. LÄS MER