Sökning: "flexibel traditionell"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden flexibel traditionell.

 1. 1. Fysisk miljö och koncentration En kvalitativ flerfallsstudie i flexibelt och traditionellt utformade klassrum

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Ek; Helena Giebat; [2020-01-16]
  Nyckelord :Fysisk lärmiljö; flexibel traditionell; inflytande; koncentration; grundskola; sociokulturellt; interaktionistiskt perspektiv; flerfallsstudie;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att få en fördjupad förståelse om hur utformning och möblering av den fysiska miljön kan främja skolarbete, med fokus på koncentration i klassrumsmiljön.Det undersöktes med stöd av forskningsfrågor om användning av den fysiska miljön samt hur den fysiska miljön påverkade elevers och lärares språkliga uttryck och elevers inflytande. LÄS MER

 2. 2. Integrated Reporting in swedish organizations : motives for implementation, benefits and challenges

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Stina Laggren; Saga Larsson; [2019]
  Nyckelord :corporate reporting; integrated reporting; institutional theory; integrated thinking; legitimacy theory; swedish organizations; stakeholder theory; standards; sustainability reporting;

  Sammanfattning : Sustainability reporting has increased over the years due to stakeholder demands. Traditional sustainability reports have an isolated approach to sustainability and disclose information regarding social and environmental issues separate from the financial report. LÄS MER

 3. 3. Lithium-ion Battery Recycling : From a Manufacturing Strategy Perspective

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :INGRID KARLSSON; JENNY LINDSTRÖM; [2018]
  Nyckelord :Lithium-ion battery; Recycling; Manufacturing strategy; Litiumjonbatteri; Återvinning; Produktionsstrategi;

  Sammanfattning : The electrification of the transport sector in combination with an increased demand for storage solutions for renewable energy is contributing to a rapid growth of the battery market. Lithium-ion batteries have shown to be a promising technology for efficient energy storage the last two decades. LÄS MER

 4. 4. Samverkan mellan traditionell- och agil projektmetodik

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sara Therup; Elin Björklund; [2018]
  Nyckelord :Traditionell projektmetodik; Agil projektmetodik; Samverkan; Kommunikation; Affärssystem;

  Sammanfattning : Den digitala utvecklingen har setts påverka organisationer samt deras arbetsprocesser och resulterat i en bred utveckling i nyttjande av affärssystem. Affärssystemen kan ha många olika syften men det centrala är ofta att man vill nå en effektivisering av arbetsprocesser, och en implementering eller uppdatering av ett affärssystem kan nuförtiden ses som ett vanligt förekommande projekt i en organisation. LÄS MER

 5. 5. Acceptance and Commitment Therapy i arbetet med barn och ungdomar : Behandlares erfarenheter och upplevelser av att anpassa och utöva metoden

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Kristin Adner; Therese Axelsson; [2016]
  Nyckelord :Acceptance and commitment therapy; ACT; behandlares erfarenheter; behandlares upplevelser; barn; ungdomar; metodanpassningar;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur behandlare anpassar Acceptance and Commitment Therapy (ACT) i arbetet med unga samt deras upplevelser av att utöva metoden med målgruppen. Intervjuer genomfördes med sju psykologer och data bearbetades genom tematisk analys. LÄS MER