Sökning: "flexibilitet"

Visar resultat 21 - 25 av 1659 uppsatser innehållade ordet flexibilitet.

 1. 21. Påverkar arbetstider välmående? - en kvantitativ studie om sambandet mellan upplevd flexibilitet av arbetstider och självskattat psykiskt välmående

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Emilia Perkman; Sara Tonhede; [2019]
  Nyckelord :Upplevd flexibilitet; arbetstider; psykiskt välmående; arbetsliv; flexibla arbetstider; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to examine the relationship between perceived flexibility of working hours and self-reported mental well-being. This due to the fact that some studies have found that flexibility in working hours was beneficial for mental well-being, while others have found the opposite. The method was a cross-sectional survey. LÄS MER

 2. 22. Matematikundervisning som planerad och spontan : Förskollärares resonemang om undervisning, matematik och planering iförskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sophie Noborg; Angelica Olsson; [2019]
  Nyckelord :förskola; undervisning; matematik; planering; spontan;

  Sammanfattning : Inledning Tidigare forskning beskriver relationer mellan planering och undervisning samt relationen mellan matematik och undervisning i förskolan. Dessutom finns tidigare forskning om endast undervisning. Som förskollärare kan det innebära att relationen mellan alla tre begreppen undervisning, matematik och planering behöver hanteras. LÄS MER

 3. 23. Samverkan i den flerspråkiga förskolan : En studie om hur förskollärare samverkar med vårdnadshavare som har annat modersmål än svenska

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete; Högskolan Dalarna/Pedagogiskt arbete

  Författare :Johanna Hjort; Malin Wernersson; [2019]
  Nyckelord :Föräldrasamverkan; samverkan; förskola; flerspråkighet; mångkulturalitet;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie var att öka förståelsen för vad en god samverkan kan vara och hur förskollärare kan arbeta gällande samverkan med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. Intresset till denna studie grundade sig i de erfarenheter vi samlat på oss under vår verksamhetsförlagda utbildning där vi uppmärksammat en problematik men även en stor flexibilitet i förskollärarnas arbete gällande samverkan med vårdnadshavare med annat modersmål än svenska. LÄS MER

 4. 24. Architects working agile : Methods and challenges

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Martin Wellme; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Enterprise Architecture (EA) is a discipline which is used for describing and designing anorganisation's infrastructure and business processes. Agile methods are known for providingflexibility and adaptability in software development but can be applied to other areas as well. LÄS MER

 5. 25. AI in Simulated 3D Environments : Application to Cyber-Physical systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Clément Sevy; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Over the past several years, UAVs (unmanned aerial vehicles) and autonomous systems in general, have become hot topics, both in academia and in industry. Indeed, the opportunities for the application of such technologies are vast, with the military and the infrastructure industry being the two most eminent cases. LÄS MER