Sökning: "flexibilitet"

Visar resultat 21 - 25 av 1816 uppsatser innehållade ordet flexibilitet.

 1. 21. Platform as a Service Security Method (PaaSM)

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Joakim Bergstedt; André Hansson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Användandet av molntjänster blir allt vanligare i takt med att fler företag väljer att migrera sina tjänster till molnet. Denna förändring medför att nya säkerhetsaspekter tillkommer och säkerheten kring tjänsterna blir allt viktigare. Att genomföra ett grundligt säkerhetsarbete kan vara svårt utan stöd av en särskild metod. LÄS MER

 2. 22. Flexibilitet och trygghet vid uppsägningsförfarandet – Saklig grund vid arbetsbrist, turordningsreglerna och uppsägningars ogiltigförklarande i förhållande till flexicurity.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustav Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Gustav; Lindgren; Arbetsrätt; Flexicurity; Umeå; Universitet; Juridik; Saklig grund; Arbetsbrist; Turordningsregler; Ogiltigförklarande; Uppsägning; Uppsägningar; LAS; Hyvling; Flexibilitet; Trygghet; Uppsägningsförfarandet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 23. DET MÅNGKULTURELLA VÅRDMÖTET

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alice Järlskog; Elin Georg; [2020]
  Nyckelord :Kulturell kompetens; Kulturell medvetenhet; Jämlik vård; Sjuksköterskor; Omvårdnad; Erfarenheter; Utmaningar; Cultural Competence; Cultural awareness; Nursing; Nurses; Experiences; Challenges;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor arbetar i ett mångkulturellt samhälle och ställs inför utmaningar i strävan efter ett fullvärdigt omvårdnadsarbete och en närhet i relationen med patienter. Kulturen präglar människor som varelser liksom relationen mellan patient och sjuksköterska. LÄS MER

 4. 24. Hur arbetslivsbalans och flexibilitet påverkar välbefinnandet : En kvantitativ studie om välbefinnandets samband med balans i arbetslivet, flexibla arbeten och arbetstimmar.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Anton Myhr; Victoria Borgström; [2020]
  Nyckelord :Välbefinnande; arbetslivsbalans; flexibilitet i arbetslivet; arbetstimmar.;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att undersöka tre faktorer i arbetslivet och dess påverkan på det mänskliga välbefinnandet. De arbetsfaktorer som undersökts mot välbefinnande är balans mellan arbete och privatliv, graden av flexibilitet i arbetet samt antal arbetstimmar i veckan. LÄS MER

 5. 25. Förskollärares uppfattningar kring ledarskap i förskolan : En kvalitativundersökning om ledarskap i samspel med barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Rebecca Jacobsson; Sara Medin; [2020]
  Nyckelord :ledarskap; samspel; förskollärare;

  Sammanfattning : Inledning I litteraturen beskrivs att ledarskap är ett komplext begrepp som kan uppfattas på olika sätt. Begreppet är betydelsefullt, eftersom förskollärares ledarskap har stor påverkan på verksamheten och pedagogernas samspel med barnen. LÄS MER