Sökning: "flexibility"

Visar resultat 1 - 5 av 2743 uppsatser innehållade ordet flexibility.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenhet av att arbeta med suicidala patienter inom psykiatrisk affektiv öppenvård

  Magister-uppsats,

  Författare :Carl Beijbom; Patrik Eriksson; [2021-04-23]
  Nyckelord :Psykiatrisk omvårdnad; sjuksköterska; suicidala patienter;

  Sammanfattning : Background: Working with suicidal patients is professionally and emotionally exhausting. A suicide is a tragic event for everyone involved and leaves an emotional scar in the caregiver. Predicting suicide through risk assessment is difficult. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors erfarenheter av digitala vårdmöten inom diabetesvården

  Magister-uppsats,

  Författare :Therese Schagerlind; Magdalena Stosic; [2021-04-23]
  Nyckelord :Digitala vårdmöten; diabetesvård; diabetes mellitus; sjuksköterska; erfarenheter; personcentrerad vård;

  Sammanfattning : Background: Diabetes mellitus is a disease that involves repeated and long-term patient – caregiver relationships – where the diabetes nurse should provide continuity, support and guidance for patients with diabetes mellitus. Digital healthcare meetings aim to help people achieve good and equal health and welfare. LÄS MER

 3. 3. Beamforming router as relay to increase 5G cell coverage

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap;

  Författare :Jhansi Dunuka; Nikolai Panagiotou; [2021]
  Nyckelord :Beamforming; MIMO; 5G; NR; Direction of Arrival; Relay;

  Sammanfattning : The growing traffic and global bandwidth shortage for broadband cellular communi-cation networks has motivated to explore the underutilized millimeter wave frequencyspectrum for future communications. Fifth generation (5G) is the key to empow-ering new services and use cases for people, businesses, and society at large. LÄS MER

 4. 4. Reformeringen av LAS – En analys av problematiken med reglerna om uppsägning och avsked och förslag på lösningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Emelie Bäckström; [2021]
  Nyckelord :LAS; Anställningsskydd; Uppsägning; Avsked; Förändringar i LAS; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan instiftandet av 1974 års lag om anställningsskydd har regleringen av anställningsskyddet varit mycket omdebatterat, inte minst i dagens debatt. LAS upprättades efter en arbetsmarknad för närmare 50 år sedan, vilket under lång tid har skapat problem på dagens arbetsmarknad. LÄS MER

 5. 5. External Streaming State Abstractions and Benchmarking

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sruthi Sree Kumar; [2021]
  Nyckelord :Apache Flink; Distributed Systems; NDB; FlinkNDB; State; State Backends; External State; Stream Processing Systems; Benchmarking; Caching; Apache Flink; Distributed Systems; NDB; FlinkNDB; State; State Backends; External State; Stream Processing Systems; Benchmarking; Caching;

  Sammanfattning : Distributed data stream processing is a popular research area and is one of the promising paradigms for faster and efficient data management. Application state is a first-class citizen in nearly every stream processing system. Nowadays, stream processing is, by definition, stateful. LÄS MER