Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 2302 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. The effect of ICT on trading companies in Sweden. A case study of four trading companies

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Axel Lindergren; Johanna Norrman; [2020-02-13]
  Nyckelord :Trading Companies; Information and Communication Technologies; Disintermediation; Transaction Costs; International Business;

  Sammanfattning : Over the years there has been an increasing amount of literature regarding the effect of information and communication technologies (ICT) on trade. These technologies cause disruption in the way that companies do business by increasing the amount of information available. LÄS MER

 2. 2. "Dom kallar oss giggare". En studie av de nya daglönarna i flexibilitetens tjänst.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Astrid Bäckström; [2020]
  Nyckelord :flexibility; gig economy; labour; bodies; technology; precarious; work.; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The following paper aims to examine and discuss the gig-economy and the workers that I call “giggare” from a cultural analysis-perspective. In this essay I hope to answer these three questions: In what way does labour operate in a material and technological aspect? How does flexibility shape the work and the worker? And how is the body of the worker visible in the labour? The study is based on the ethnographic material I collected during my fieldwork in Skåne in October of 2019. LÄS MER

 3. 3. Lek för alla : ett idéförslag för inkluderande lek vid Lundbyparken i Örebro

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Marluz De Leon Gonzalez; [2020]
  Nyckelord :inkludering; inkluderande lek; inkluderande lekmiljö; naturlek;

  Sammanfattning : De flesta lekplatser som finns idag är inte utformade för att barn med och utan funktionsnedsättningar kan göra lekaktiviteter tillsammans eftersom det saknas riktlinjer. Planerare, landskapsarkitekter och andra designers saknar kännedom i hur man gestaltar inkluderande lekmiljöer som bidrar till gemensamma lekupplevelser för alla individer. LÄS MER

 4. 4. Analyzing Agile Project Success Criteria from a Practitioner Perspective

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Balajikarthik Kothuru Chinnadurai; [2020]
  Nyckelord :Agile project management; Agile project success definition; Agile project success criteria; Agile triangle;

  Sammanfattning : Problem: Researchers argue that the definition of project success is difficult to pinpoint as it varies depending on both individual perspectives and situational factors such as the organization and the project type. They also argue that the traditional way of evaluating project success, by adhering to schedule, cost, and scope, is outdated and incomplete and hence there still exists no exact definition for agile project success. LÄS MER

 5. 5. Akuta förbättringar på distinkta kognitiva förmågor av extra fysisk aktivitet i gymnasieskolan

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Sofia Larson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Earlier studies have shown that physical activity has positive impact on the brain. Concentration, selective attention and working memory are only a few of the cognitive functions which according too previous researches benefits from cardiovascular training. LÄS MER