Sökning: "flexibility"

Visar resultat 11 - 15 av 2289 uppsatser innehållade ordet flexibility.

 1. 11. INNE ELLER UTE? Flexicurity som lösning på en arbetsmarknad uppdelad mellan insiders och outsiders

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Martin Aronsson; [2019-04-18]
  Nyckelord :arbetsmarknad; flexibilitet; flexicurity; insiders; outsiders; segmentering; trygghet; Dualization; Flexicurity; Flexibility; Insiders; Labour market; Outsiders; Security;

  Sammanfattning : This thesis intends to see if countries with flexicurity have a less dualized labour market between insiders and outsiders, due to a higher balance between flexibility and security. Previous research has in various ways measured the impact of flexicurity on the labour market as well as the state of the dualization between insiders and outsiders. LÄS MER

 2. 12. Agility in Post-Merger Integration : A Catalyst to Innovation

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Munashe Chivaura; Renato Melillo Neto; [2019]
  Nyckelord :Agility; mergers and acquisitions; post-merger integration; innovation; flexibility; adaptability; customer focus;

  Sammanfattning : Agility is referred to as the ability of a firm to proactively or reactively adapt successfully to rapid changes within the business environment both internally and externally. The Post-Merger Integration (PMI) phase is characterized by rapid organizational changes which require new strategy methods that suit the nature of today’s fast paced business environments. LÄS MER

 3. 13. Fallenhet för matematik : Lärares och elevers upplevelser av arbete med att motivera elever med fallenhet för matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Kerstin Dahlberg; Dan Kenttä Sköllermark; [2019]
  Nyckelord :lust; motivation; fallenhet för matematik; högpresterande elever;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur elever med fallenhet för matematik motiveras i undervisningen av läraren. Studien undersöker huruvida elevernas upplevelser av arbetet med att motiveras i matematikundervisningen stämmer överens med lärarnas syn på detta. LÄS MER

 4. 14. Investigating Persistence Layers for Notifications

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Isabel Ghourchian; [2019]
  Nyckelord :Databases; Notifications; Storage; Events; NoSQL; SQL; Schema; JSON; Databaser; Notifikationer; Lagring; Event; NoSQL; SQL; Schema; JSON;

  Sammanfattning : This work was carried out for Cisco at the Tail-f department. Cisco’s main focus is on network and telecommunication. The Tail-f department is the developer of a network service automatization product that allows customers to automate the process of adding, removing and manage their developed devices and services in their network. LÄS MER

 5. 15. Införande av containerlager för ökad flexibilitet av intermodala transporter : En fallstudie hos Holmen Paper Braviken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Marcus Ottosson; Nils Sollerud; [2019]
  Nyckelord :Hinterland terminal; containerterminal; container management; intermodal transportation; transport flexibility; intermodal capacity management;

  Sammanfattning : A well-functioning transport system that can ensure efficient distribution is an important part of a mass-producing company. This is also the case for Holmen Paper Braviken, a paper mill with a widespread market base. LÄS MER