Sökning: "flexibility"

Visar resultat 16 - 20 av 2356 uppsatser innehållade ordet flexibility.

 1. 16. Cohousing furniture

  Master-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Ylva Granström; [2020]
  Nyckelord :Cohouse; flexible furniture; folding table; serving table; common activities; Arts and Architecture; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A cohouse is a house with private apartments as well as shared areas and they can be organized in different ways. The purpose of the project was to learn more about cohousing. How the common rooms are used and what kind of furniture is preferred. LÄS MER

 2. 17. Customer Retention Through Trust In The Sharing Economy : A Case Study Through Hospitality Businesses

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Murat Halilovic; Saad Ur Rehman; [2020]
  Nyckelord :sharing economy; trust; customer retention;

  Sammanfattning : Abstract Aim: To investigate the influence of trust in the sharing economy in general and customer retention in particular.  Methodology: This study uses constructivist and interpretative philosophical underpinnings. With an inductive approach, a qualitative research strategy was conducted through semi-structured interviews. LÄS MER

 3. 18. Flexibilitet och trygghet vid uppsägningsförfarandet – Saklig grund vid arbetsbrist, turordningsreglerna och uppsägningars ogiltigförklarande i förhållande till flexicurity.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Gustav Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Gustav; Lindgren; Arbetsrätt; Flexicurity; Umeå; Universitet; Juridik; Saklig grund; Arbetsbrist; Turordningsregler; Ogiltigförklarande; Uppsägning; Uppsägningar; LAS; Hyvling; Flexibilitet; Trygghet; Uppsägningsförfarandet.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 19. DET MÅNGKULTURELLA VÅRDMÖTET

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Alice Järlskog; Elin Georg; [2020]
  Nyckelord :Kulturell kompetens; Kulturell medvetenhet; Jämlik vård; Sjuksköterskor; Omvårdnad; Erfarenheter; Utmaningar; Cultural Competence; Cultural awareness; Nursing; Nurses; Experiences; Challenges;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sjuksköterskor arbetar i ett mångkulturellt samhälle och ställs inför utmaningar i strävan efter ett fullvärdigt omvårdnadsarbete och en närhet i relationen med patienter. Kulturen präglar människor som varelser liksom relationen mellan patient och sjuksköterska. LÄS MER

 5. 20. Techno-economic analysis of demand flexibility from heat pumps for multi-family buildings in Sweden based on two case studies

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Hsin-Ting Ko; [2020]
  Nyckelord :Demand flexibility; Heat pump; IDA ICE; Smart grid; Thermal comfort; Thermal inertia; Bottom-up simuleringsmodell; efterfrågeflexibilitet; Demand response; energiteknologi; slutanvändarbeteende; grön byggnad; VVS-systemkontroll; värmepump; IDA ICE; smart nät; termisk komfort; termisk tröghet;

  Sammanfattning : Sweden is undergoing energy transition to become a zero-carbon economy with electricity production aims at 100% from renewable resources by 2040. Sweden also has a national goal to have fossil-free vehicle fleet by 2030. The increasing share of intermittent renewable resources creates growth in mismatches between electricity supply and demand. LÄS MER