Sökning: "flexkontor"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet flexkontor.

 1. 1. Den lugna oasen i en aktiv miljö : En studie om lugna zoner i ett aktivitetsbaserat flexkontor

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Fanny Gustafsson; [2020]
  Nyckelord :Activity-based flex office; spatial communication; visual rhetoric; zones; inclusive design; spatial design; Aktivitetsbaserat flexkontor; rumslig kommunikation; visuell retorik; zoner; inkluderande design; rumslig gestaltning;

  Sammanfattning : Olika kontorstrender kommer och går och den flexibla arbetsplatsen har blivit allt vanligare i samhället. Idén om att varje individ själv ska ha möjlighet att välja sin arbetsplats efter olika arbetsuppgifter är grundtanken i det aktivitetsbaserade arbetssättet, en kontrast till de klassiska cellkontoren. LÄS MER

 2. 2. Var är min plats idag? : En studie i hur aktivitetszoners funktioner kan kommuniceras i det digitala rummet för en bättre användarupplevelse på aktivitetbaserat flexkontor.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Anna Carlén; [2020]
  Nyckelord :Activity-based flex office; workplace; zone; availability; interaction; digital tool; digitization; congeniality; visual communication; user experience; Aktivitetsbaserat flexkontor; arbetsplats; zonindelning; tillgänglighet; interaktion; digitalt verktyg; digitalisering; kongenialitet; visuell kommunikation; användarupplevelse;

  Sammanfattning : This thesis is in the field of information design with a focus on spatial design. The study has been conducted to investigate how theories and methods in information design can be applied to digitally communicate activity zone functions in an activity-based flex office. LÄS MER

 3. 3. Aktivitetsbaserade kontor : ett rationellt val?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Sociologiska institutionen; Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Louise Thorman; Philip Diab; [2019]
  Nyckelord :aktivitetsbaserat kontor; aktivitetsbaserat arbetssätt; flexkontor; kontorsförändring;

  Sammanfattning : Aktivitetsbaserat arbetssätt har blivit en allt vanligare flexibel kontorsform och beskrivs som framtidens kontorsform bland konsulter och arkitekter. Att kontorsformen anses vara en del av framtidens arbetsliv gör den intressant att undersöka. Denna uppsats undersöker varför beslutsfattare väljer att införa aktivitetsbaserade kontor. LÄS MER

 4. 4. Visa vem du är : En studie om att personifiera sin arbetsplats i en flexibel kontorsmiljö

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Jennie Frisk; [2018]
  Nyckelord :Activity- based workplace; flexi-desking; zones; personalization; interaction; physical environment; wellbeing; Aktivitetsbaserat; flexkontor; zoner; personifiering; interaktion; fysisk miljö; välmående;

  Sammanfattning : The thesis is in the field of information design and specializing on spatial design. The study explores how workplace personalization can take form in an activity-based workplace with flexi-desks. At the time of writing, Mälardalen University is planning to build a new campus in Eskilstuna. LÄS MER

 5. 5. När ens fasta plats försvinner : En kvalitativ studie om anställdas upplevelser av bytet från traditionellt till aktivitetsbaserat kontor

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Alicia Hansen; Johanna Vadsten; [2017]
  Nyckelord :Activity-based office; activity-based working; ABW; flex office; sensemaking; experiences; Aktivitetsbaserade kontor; aktivitetsbaserat arbetssätt; aktivitetsbaserad arbetsmiljö; flexkontor; meningsskapande; upplevelser;

  Sammanfattning : Denna studie har utgångspunkt i den trend där allt fler organisationer, såväl privata som offentliga, idag inför aktivitetsbaserade kontor. Studiens syfte är att undersöka de anställdas upplevelser av den förändringsprocess som genomförts till aktivitetsbaserat kontor och deras upplevelser av att arbeta aktivitetsbaserat. LÄS MER