Sökning: "flickor kriminalitet"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden flickor kriminalitet.

 1. 1. Den omhändertagna sexualiteten : En diskursanalys av hur flickors sexualitet konstrueras i förvaltningsrättsliga domar enligt §3 LVU

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Socialt arbete; Linköpings universitet/Socialt arbete

  Författare :Frida Skoogh; Isabelle Fast; [2018]
  Nyckelord :sexualitet; annat socialt nedbrytande beteende; LVU; socialkonstruktionism; feministisk kritisk teori; diskursanalys.;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa dokumentstudie är att med feministisk kritisk teori belysa hur flickors sexualitet konstrueras som en del av en problembild i förvaltningsrättsliga domar vid beslut om tvångsvård enligt §3 Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga och specifikt enligt rekvisitet annat socialt nedbrytande beteende. Studiens empiri består av domskälen i 17 rättsfall i första instans där flickorna i domarna är 15–18 år gamla. LÄS MER

 2. 2. Att skapa förövare och offer En diskursanalys med ett normkritiskt genusperspektiv om hur unga flickor och pojkar beskrivs i vård- och genomförandeplaner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Anna Karlén; Natalié Käck; [2015]
  Nyckelord :Genus; ungdom; social problematik;

  Sammanfattning : Sammanfattning Uppsatsens syfte är att utifrån ett normkritiskt genusperspektiv undersöka om könsskillnader konstrueras i beskrivningar av ungdomar i vård- och genomförandeplaner. Detta undersöks genom att granska 60 vård- och genomförandeplaner för ungdomar som är placerade på ett HVB-hem i en mellanstor stad i Mellansverige. LÄS MER

 3. 3. Inflated Ego or Low Impulse Control : Which Personality Aspect Predicts Juvenile Delinquency Better?

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Maria Helander; Madelene Andersson; [2014]
  Nyckelord :Adolescents; delinquency; inflated ego; low impulse control; antisocial behavior; Ungdomar; kriminalitet; uppblåst ego; låg impulskontroll; antisocialt beteende;

  Sammanfattning : Juvenile delinquency is a widely known problem and some adolescents are constantly engaging in delinquency. The present study examined two types of broader risky personality factors, termed “Inflated Ego” and “Low Impulse Control”, and how the two factors were related to delinquency and antisocial behaviors for adolescent boys and girls. LÄS MER

 4. 4. Synen på genus och dess påverkan på ungas problematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Karen Arandia; Katarina Axelsson; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Synen på genus och dess påverkan på ungas problematik Författare: Karen Arandia & Katarina Axelsson Örebro universitet Akademin för juridik, psykologi och socialt arbete Socionomprogrammet Teorier och metoder i socialt arbete C C-uppsats, 15 poäng Ht 2010     Sammanfattning Studien syftar till att undersöka hur socialsekreterare uppfattar 3 § Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om Vård av Unga (LVU) och ungas problematik i förhållande till denna, utifrån ett genusperspektiv. Detta utifrån intervjuer med fem socialsekreterare som besitter erfarenhet gällande paragrafen. LÄS MER

 5. 5. Risk för ungdomskriminalitet? : - en kvalitativ studie av sociala verksamheters förebyggande åtgärder i Laholms kommun.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Lina Stenlund; Sofia Håkansson; [2010]
  Nyckelord :Ungdomskriminalitet; Laholms kommun; förebyggande arbete; arbetslöshet; avvikelse;

  Sammanfattning : Abstract Nationell kriminalstatistik tyder på att ungdomar är den mest brottsaktiva åldersgruppen i samhället. Ett förhållande som främst gäller pojkar och unga män, även om brottsligheten ökar något bland flickor och unga kvinnor. LÄS MER