Sökning: "flippad läxa"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden flippad läxa.

 1. 1. Att flippa läxan – En kvalitativ intervjustudie om lärares erfarenheter av flippade läxor i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Hanna Andersson; [2020]
  Nyckelord :flipped classroom; flipped homework; mathematics; Flippat klassrum; flippad läxa; läxa; matematik; videoföreläsning;

  Sammanfattning : Denna intervjustudie behandlar användningen av läxor i det flippade matematikklassrummet, så kallade flippade läxor. Flippat klassrum är en pedagogisk arbetsmetod som karaktäriseras av att traditionella föreläsningar flyttas ut ur klassrummet. LÄS MER

 2. 2. Den flippade läxan : En systematisk litteraturstudie av läxor i det flippade matematikklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Matematik och tillämpad matematikLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Hanna Andersson; [2018]
  Nyckelord :Flipped classroom; flipped homework; mathematics; Flippat klassrum; flippad läxa; läxa; matematik; videoföreläsning;

  Sammanfattning : Syftet med denna litteraturstudie är att redogöra för läxans roll i det flippade matematiklassrummet. Arbetsmetoden ”Flippat klassrum” karaktäriseras av en förflyttning av traditionella föreläsningar ut ur klassrummet. Direkta instruktioner ges istället som läxa, ”flippad läxa”, ofta i form av videoföreläsningar. LÄS MER