Sökning: "flipped learning"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden flipped learning.

 1. 1. Building Detection in Deformed Satellite Images Using Mask R-CNN

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Gayatri Chitturi; [2020]
  Nyckelord :Building detection; Mask R-CNN; Test Time Augmentation.;

  Sammanfattning : Background: In the recent research of automatic building detection, aerial and satellite images are used. Automatic building detection from satellite images is useful for urban planning, after natural disasters for identifying the voids. LÄS MER

 2. 2. The Impact of the Flipped Classroom Approach on Motivation and Learning Outcomes

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ban Shareef; Syleme Sadiku; [2020]
  Nyckelord :engagement; EFL; Motivation; Flipped Classroom; Learning outcomes; L2;

  Sammanfattning : This study investigates the flipped classroom approach in an EFL (English as a Foreign Language) classroom context and focuses on how it may enhance student motivation and learning outcomes. The material was collected through different studies through electronic searches from educational databases. LÄS MER

 3. 3. Students´ perception about flipped classroom in learning mathematics

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jeff Skarenstedt; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Flipped Classroom, Is It a Flip or a Flop?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emmalinn Knutsson; Ina Jakobsson; [2019]
  Nyckelord :Flipped Classroom; second language learning; writing development; teaching methods; learning writing;

  Sammanfattning : This paper investigates whether the flipped classroom method is a successful approach to the development of students’ writing abilities, and how teachers can set about applying this method to their teaching. Collecting data from four databases and narrowing it down to six articles and one dissertation on the subject formed the answers to the two research questions asked. LÄS MER

 5. 5. Flipped Classroom, det omvända arbetssättet : En studie om hur inställning, lärande och relationer påverkas av en flippad campuskurs

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Mirelle Södergrann; Anne-Sofie Pettersson; [2018]
  Nyckelord :e-lärande; online lärande; online utbildning; Flipped Classroom; Högre utbildning; motivation; mixed design; relation; kommunikation; totalstudie;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att mot bakgrund av ökade digitaliseringen i samhället, öka kunskapen om ett alternativt sätt att genomföra en undervisning vid högskole-/universitetsstudier med hjälp av Flipped Classroom. Studien är en totalstudie genomförd med forskningsstrategin explanatory sequential mixed method. LÄS MER