Sökning: "flood mapping"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade orden flood mapping.

 1. 1. Översvämningar i urbana miljöer : och hur de kan motverkas

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Munib Mehović; [2022]
  Nyckelord :flooding; strategies; urban planning; sea level rises; Varberg;

  Sammanfattning : I takt med att miljöförändringar blir ett alltmer påtagligt problem för människan, riskerar urbana områden vid kusten att bli känsligare för extremväder och inte minst för översvämningar. Städer som löper risk för att drabbas av översvämningar måste utveckla strategier för att motverka skador på infrastrukturer och säkerställa allmänhetens trygghet. LÄS MER

 2. 2. The influence of spatial variations in rain intensity for cloudburst modelling : a case study of the Gävle cloudburst

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Fanny Jeppsson Stahl; [2022]
  Nyckelord :Flood modelling; pluvial flooding; spatial variations in rain intensity; design storms; MIKE 21 Flow Model FM; 2D hydraulic modelling; Skyfallsmodellering; pluviala översvämningar; spatiala variationer i regnintensitet; typregn; MIKE 21 Flow Model FM;

  Sammanfattning : With an intensification of heavy rain events in a changing climate and a rapid urbanization the risk for pluvial flooding is increasing in our societies. Pluvial flooding, which is formed when the rainfall rate exceeds the infiltration or drainage rate, can occur rapidly and cause great damages, large economic losses and possibly risk human lives. LÄS MER

 3. 3. Kommunernas planering och arbete med översvämningsrisker i lågstråk vid befintlig bebyggelse

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Mohamed Ahmed; Nasteho Hassan Abdi; [2022]
  Nyckelord :Existing buildings; Climate change; Non-technical solutions; Low-lying areas; Municipalities; Technical solutions; Sustainable stormwater management; Water and Wastewater departments tax.; Befintlig bebyggelse; Dagvatten; Dagvattenutredning; Dagvattentaxa; Hållbar dagvattenhantering; Icke tekniska lösningar; Klimatförändring; Kommuner; Lågstråk; Tekniska lösningar.;

  Sammanfattning : Introduktion: Många städer i Sverige har fler lågpunkter i sin terräng och är drabbadevid kraftigt regn. Förtätning i städerna förvärrar ofta problemet ytterligare då mängdenhårdgjorda ytor utökas samtidigt som tillgänglig mark för dagvattenhantering minskar. LÄS MER

 4. 4. The fund seeking road map : A tool to help finance Nature-based Solutions

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Carrie Malone Friedman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Nature-based Solutions are gaining traction as a concept both in academia and in practice. However, creating a business case and seeking funding for NbS remains a significant obstacle in many cases. One ongoing project that works on addressing this challenge is the Horizon 2020 funded Conexus project. LÄS MER

 5. 5. Mapping future floods in coastal Bangladesh - Impacts of projected changes in sea level and precipitation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Agnes Pierre; [2022]
  Nyckelord :flood modelling; TFM-DYN; sea level rise; land subsidence; extreme precipitation; tidal flooding; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The exposure to flooding in coastal Bangladesh is expected to increase throughout the century as a result of climate change-induced sea level rise and intensified monsoon precipitation. The current consequences of flooding include damage to infrastructure, economy, and health through inundation and saline intrusion, and are likely to affect a larger population in the future. LÄS MER