Sökning: "florence nightingale"

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade orden florence nightingale.

 1. 1. Sjuksköterskors utmaningar vid omårdnadsdokumentation : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Hanna Hjelm; Brenda Babirye; [2020]
  Nyckelord :Electronic documentation system; literature review; nursing documentation; nurses experiences; qualitative; Elektroniska dokumentationssystem; kvalitativ; litteraturöversikt; omvårdnadsdokumentation; sjuksköterskors erfarenheter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Florence Nightingale ligger till grund för omvårdnadsdokumentation som är en del av omvårdnadsprocessen och en av legitimerade sjuksköterskors skyldigheter. Ofullständig omvårdnadsdokumentation är ett återkommande problem. LÄS MER

 2. 2. Vårdmiljöns betydelse för sömnen på sjukhus : ur ett patientperspektiv : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola

  Författare :Emma Spens; Marinda Fagerström; [2020]
  Nyckelord :Sleep; Healthcare environment; Patients; Experience; Hospital; Sömn; Vårdmiljö; Patienter; Upplevelse; Sjukhus;

  Sammanfattning : Bakgrund Sömn är ett basalt behov för människan och har stor betydelse för tillfrisknandet hos patienter. Påslutenvårdsavdelningar kan patienters sömn påverkas av faktorer i vårdmiljön samt av patientenspatofysiologiska- och psykiska tillstånd. Brist på sömn har påvisat negativa effekter på hälsan,både fysiskt och psykiskt. LÄS MER

 3. 3. Patienter och vårdgivares upplevelser av djurterapi inom hälso- och sjukvården : En deskriptiv litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Medicin- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Axelsson; Johanna Vängman; [2019]
  Nyckelord :Animal-assisted therapy; caregiver; experience; patient; Djurterapi; patient; upplevelser; vårdgivare;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: År 1961 upptäckte läkaren Boris Levinson att djur kunde hjälpa människor att knyta an till andra. Upptäckten kom att inspirera terapeuter till att använda djur inom de terapeutiska programmen. Tanken med att involvera djur sträcker sig dock tillbaka till 1800-talet och förespråkades av Florence Nightingale. LÄS MER

 4. 4. Patientens attityd till intim omvårdnad : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Max Johansson; Jenny Öster; [2019]
  Nyckelord :Intim omvårdnad; Attityder; Kön; Integritet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under medeltiden utförde män och kvinnor omvårdnad via religiösa organisationer. På 1600-talet behövde sjuksköterskor ingen formell utbildning då de var assistenter till läkaren. På 1800-talets mitt kom Florence Nightingale och uttalade sig om att bedriva omvårdnad som sjuksköterska var en kvinnas uppgift. LÄS MER

 5. 5. Bryr vi oss om ett litet hår i ditt sår? : En tvärsnittsstudie av personalens följsamhet till hygienriktlinjer under pågående operation

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Frida Karlsson; Anna Matre; [2019]
  Nyckelord :Compliance; guidelines; hygiene; observation; surgical site infections; surgical team.; Följsamhet; hygien; observation; operationspersonal; postoperativ infektion; riktlinjer.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under 1800-talet fick Florence Nightingale ner dödligheten efter kirurgi bland annat genom att hålla en renare operationsmiljö. De medicinska framstegen har tagit exponentiella kliv och omvårdnaden försöker hålla takten. Studier visar dock att hälso- och sjukvårdspersonalens följsamhet till hygienriktlinjer är bristande. LÄS MER