Sökning: "flow cytometry"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden flow cytometry.

 1. 1. Increased expression of therapeutic proteins by identification of 3'-UTRs from high expressing genes in CHO cells

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Alexander Westlund; [2019]
  Nyckelord :Mammalian cell; CHO; E. coli; protein expression; plasmid; transformation; Fc-fusion protein; flow cytometry; FACS; transfection; mRNA; UTR; gene engineering;

  Sammanfattning : Therapeutic proteins, a.k.a. biopharmaceuticals, are most commonly produced in expression systems derived from Chinese Hamstery Ovary (CHO) cells, thanks to great capacity of post-translational modifications like secretation, folding and glycosylation. LÄS MER

 2. 2. Optimering av metod för upparbetning av Klebsiella pneumoniae från blododlingskultur inför flödescytometriassisterad resistensbestämning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emma Hahlin; [2019]
  Nyckelord :Klebsiella pneumoniae; flow cytometry; antimicrobial susceptibility testing; broth microdilution; Klebsiella pneumoniae; flödescytometri; resistensbestämning; buljongspädning;

  Sammanfattning : Under vissa omständigheter kan bakterier kan ta sig in i blodbanan där de kan orsaka allvarliga infektioner (bakteriemi). Metoden som används för identifiering och resistensbestämning av bakterier i blododlingar kräver minst 16 timmars inkubation. LÄS MER

 3. 3. Toxikologisk tillväxtstudie av sötvattenalgen Raphidocelis subcapitata : En jämförelse mellan flödescytometer NovoCyte och automatisk cellräknare TC20

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Eva Andersson; [2018]
  Nyckelord :Toxicity test; subcapitata; EC50; ISO 8692; potassium dichromate; flow cytometry; cell counter; growth inhibition; Toxicitetstest; subcapitata; EC50; ISO 8692; kaliumdikromat; flödescytometer; cellräknare; tillväxtinhibering;

  Sammanfattning : Biologiska toxicitetstester utförs genom att exponera en testorganism för olika koncentrationer av kemikalier under en bestämd period. Det finns akuta toxicitetstester och kroniska. Resultat från akuta studier presenteras som EC50-värde (Effect Concentration, affecting 50 % of the population). LÄS MER

 4. 4. Mapping of Bacteria with Flow Cytometry – before, during and after treatment of drinking water

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i molekylärbiologi

  Författare :Mikael Danielsson; [2018]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : In order to produce drinking water of high quality, surface water works apply extensive treatment processes. In this study, flow cytometry and heterotrophic plate counting was utilized to study water quality before, during and after treatment in Görvälnverket in Stockholm, Sweden. LÄS MER

 5. 5. Increased expression of proteins in CHO cells by identification of signal peptides for improved secretion of translated proteins

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Teknisk biologi

  Författare :Malin Strannermyr; [2018]
  Nyckelord :Chinese hamster ovary; signal peptide; protein expression; plasmid; library; gene; Fc-fusion; monoclonal antibody; E. coli; flow cytometry; transfection; transformation;

  Sammanfattning : Main purpose of this study was to increase protein expression in Chinese hamster ovary (CHO) cells by improving protein secretion of translated proteins. The goal was to find signal peptides from the screening of signal peptide libraries for improvement of protein secretion using a CHO-cell express selection system. LÄS MER