Sökning: "flow cytometry"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden flow cytometry.

 1. 1. Verification of hypochromic erythrocytes on Sysmex XN 2000

  L3-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kvinnors och barns hälsa

  Författare :Dakakni Aghyad; [2020]
  Nyckelord :Anemia diagnosis and management; Calculation of Erythrocyte Parameters; Functional iron deficiency; Hemoglobin; Hematology analyzer.;

  Sammanfattning : Anemia is a serious blood disease that more than two billion suffer from worldwide. Half of that number consist of iron deficiency anemia, which is insufficiency of iron supply to the bone marrow due to empty iron store or hampered iron utilization due to inflammation. Therefore, requires rapid diagnosis. LÄS MER

 2. 2. Flow cytometry analysis of cell viability of Lactobacillus reuteri during growth under different conditions

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk mikrobiologi; Lunds universitet/Bioteknik

  Författare :Anirudh Sen; [2020]
  Nyckelord :Lactobacillus reuteri; Flow cytometry; cFDA; Applied microbiology; Teknisk mikrobiologi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Lactobacillus reuteri is a probiotic bacterium which when consumed or administered in certain recommended dosages can provide a number of health benefits to the consumer. To have an effect on the consumer, these bacteria must survive until they reach the gut. LÄS MER

 3. 3. Increased expression of therapeutic proteins by identification of 3'-UTRs from high expressing genes in CHO cells

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för fysik, kemi och biologi

  Författare :Alexander Westlund; [2019]
  Nyckelord :Mammalian cell; CHO; E. coli; protein expression; plasmid; transformation; Fc-fusion protein; flow cytometry; FACS; transfection; mRNA; UTR; gene engineering;

  Sammanfattning : Therapeutic proteins, a.k.a. biopharmaceuticals, are most commonly produced in expression systems derived from Chinese Hamstery Ovary (CHO) cells, thanks to great capacity of post-translational modifications like secretation, folding and glycosylation. LÄS MER

 4. 4. Isolation and Characterization of Mesenchymal Stem Cells from the Periodontal Ligament of Healthy Teeth

  Master-uppsats, Malmö universitet/Odontologiska fakulteten

  Författare :Sara Lagerholm; [2019]
  Nyckelord :Mesenchymal stem cells; Osteogenic differentiation; Adipogenic differentiation; Extracted teeth; Periodontal ligament;

  Sammanfattning : ABSTRAKT: Isolering och karaktärisering av mesenkymala stamceller från periodontalligamentet hos friska tänder SYFTE: Att isolera och odla celler från periodontalligamentet samt karaktärisera dem som mesenkymala stamceller. MATERIAL OCH METOD: Friska premolarer gjordes tillgängliga vid ortodontiska extraktioner. LÄS MER

 5. 5. Optimering av metod för upparbetning av Klebsiella pneumoniae från blododlingskultur inför flödescytometriassisterad resistensbestämning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Emma Hahlin; [2019]
  Nyckelord :Klebsiella pneumoniae; flow cytometry; antimicrobial susceptibility testing; broth microdilution; Klebsiella pneumoniae; flödescytometri; resistensbestämning; buljongspädning;

  Sammanfattning : Under vissa omständigheter kan bakterier kan ta sig in i blodbanan där de kan orsaka allvarliga infektioner (bakteriemi). Metoden som används för identifiering och resistensbestämning av bakterier i blododlingar kräver minst 16 timmars inkubation. LÄS MER