Sökning: "flow measurement"

Visar resultat 1 - 5 av 377 uppsatser innehållade orden flow measurement.

 1. 1. Market efficiency and index fund flow: An empirical study of the relationship between passive investment and broad-market efficiency

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Erik Larsson; Jacob Wergeland; [2020-07-08]
  Nyckelord :market efficiency; Hurst exponent; mutual fund flow; passive investments;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Energieffektivisering av dricksvattendistribution : dataanalys och simulering av pumpdrift vid Görvälns vattenverk

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Energy and Technology

  Författare :Anton Thorstensson; [2020]
  Nyckelord :norrvatten; förbrukningsprognos; renvattenpumpar; högreservoarer; vattentorn; fyllnadskrav;

  Sammanfattning : This project investigates the efficiency of the water distribution system from Görväln's pumping station to Norrvatten's central consumption zone. The goal is to propose actions that lead to enhanced energy efficiency. LÄS MER

 3. 3. Carbon dioxide dynamics in agricultural streams : Investigation of two streams draining catchments dominated by agricultural land

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Luft-, vatten- och landskapslära

  Författare :Albin Bostner; [2020]
  Nyckelord :Carbon dioxide; dynamics; streams; agriculture; oversaturation; metabolic control; hyrdological control; Koldioxid; koldynamik; bäckar; jordbruk; övermättat; metabolisk kontroll; hydrologisk kontroll;

  Sammanfattning : In recent years, streams draining agricultural land has been suggested to exhibit high carbon dioxide (CO2) concentrations when compared to streams draining other land-types. The transport of carbon from land to ocean is mainly occurring through the chain of inland waters, and with agricultural land today representing 40% of all continental area many of these inland waters are influenced by agricultural land. LÄS MER

 4. 4. Modelling of a Liquid Metal Loop System : For X-ray Applications

  Master-uppsats, KTH/Hållfasthetslära

  Författare :Anton Persson; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A closed system of a liquid metal jet loop operating in vacuum is modelled and investigated using a commercial 1D simulation tool. Possible methods to approximate a free-falling jet in vacuum to capture the behavior of the system in 1D is investigated. LÄS MER

 5. 5. Utvärdering av ventilationsflöde och luftkvalitet i bostadsgarage : En mätstudie och utformning av ett verktyg för framtida projekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Frida Andersson; [2020]
  Nyckelord :Energieffektivisering; föroreningshalt; luftflöde; dimensionering; ventilation; avgas;

  Sammanfattning : Parking garages are often ventilated in accordance with SBN minimum requirements, which specify an extract air flow rate of 0.9 l/s, m2 for residential parking garages and 1.8 l/s, m2 for public parking garages. LÄS MER