Sökning: "flow-proportional sampling"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden flow-proportional sampling.

 1. 1. Turbiditet för indirekt mätning av metaller i vattendrag

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Jennifer Jonsson; [2020]
  Nyckelord :turbidity; metals; water quality; stormwater; indirect measurment; turbiditet; metaller; vattenkvalitet; dagvatten; indirekt mätning;

  Sammanfattning : When stormwater flows from hard surfaces in urban areas it contributes with pollutants to nearby watercourses. Also runoff from rural areas dominated by agriculture and forestry can contribute with nutrients and pollutants to watercourses. LÄS MER

 2. 2. Förekomst av mikroplast i dagvatten : En jämförande studie av dagvatten från vägtrafik och konstgräs i Uppsala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Yvonne Trinh; [2019]
  Nyckelord :microplastic; storm water; road traffic; artificial turf; Uppsala; emission factor; mikroplast; dagvatten; vägtrafik; konstgräsplan; Uppsala; emissionsfaktor;

  Sammanfattning : Material av plast är praktiska och användbara, vilket medför att de återfinns i många produkter som används i vardagen. På grund av dess egenskaper har framställning av produkter och användning av plast ökat sedan massproduktionen av plast började. Mikroplast definieras som plastobjekt med en storlek mindre än 5 millimeter. LÄS MER

 3. 3. Nutrient concentrations before and after the Focus on Phosphorus project in E23 catchment

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Åsa Larsson; [2018]
  Nyckelord :phosphorus; Greppa fosforn; two-stage ditch; structure liming; sedimentation pond;

  Sammanfattning : Between 2007-2014, as part of the Greppa Näringen, there was a subproject on phosphorus losses called Focus on Phosphorus (FoP; Greppa Fosforn). Previous measures on eutrophication mainly focused on nitrogen leakage, whilst the purpose of FoP was to test already known mitigation methods against phosphorus losses in the field. LÄS MER

 4. 4. Study on Process Performance and Evaluation of Dala Vatten’s Two Municipal Wastewater Treatment Plants.

  Master-uppsats, KTH/Mark- och vattenteknik

  Författare :Anjali Amatya; [2016]
  Nyckelord :Moving bed biofilm reactor; intermittent aeration; continuous aeration; Gagnef WWTP; Tällberg WWTP;

  Sammanfattning : Dala Vatten AB has been operating two municipal wastewater treatment plant namely Gagnef wastewater treatment plant and Tällberg wastewater treatment plant since 1970’s and 1950’s respectively in Dalarna, middle of Sweden. These both traditional treatment plants have been updated with continuous and intermittent aerated biological treatment facilities: Moving bed biofilm reactor (MBBR) in 2012 and 2007 respectively. LÄS MER

 5. 5. Förslag på generell arbetsprocess för utredningar av befintliga dagvattendammar ur ett funktionellt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Demir Blekic; Adam Fritz; [2016]
  Nyckelord :Stormwater pond; Stormtac; stormwater management; investigation methods; proposals for action; sediment sampling; dagvattendamm; stormtac; dagvattenhantering; undersökningsmetoder; åtgärdsförslag; sedimentprovtagning;

  Sammanfattning : Syfte: I dagens läge byggs nya dagvattendammar för att magasinera dagvatten som överbelastar dagvattenledningssystemen och de befintliga dagvattendammarna förblir utan översyn. Eftersom klimatförändringar bidrar till att femårsregn kommer i en högre frekvens ökar flödet av dagvatten och orsakar att allt fler dagvattendammar kommer att bli underdimensionerade. LÄS MER