Sökning: "flushing"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet flushing.

 1. 1. Centrala venösa infarter på röntgenavdelningen : En litteraturöversikt om patientsäkerhet och bildkvalitet

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Medicinsk vetenskap; Luleå tekniska universitet/Medicinsk vetenskap

  Författare :Minna Lankinen; Marina Westman; [2020]
  Nyckelord :central venous access; contrast agent administration; catheter tip; flushing; computed tomography; centrala venösa infarter; kontrastmedel administrering; kateterspets; spolning; datortomografi;

  Sammanfattning : Centrala venösa infarter används inom vården för att administrera läkemedel, ge parenteral nutrition och för blodprovstagning. Indikationer på att en patient behöver en central venös infart är att patienten behöver akut vård eller långvarig intravenös administrering av läkemedel. LÄS MER

 2. 2. Impact of Stormwater reuse (Rainwater Harvesting) in areas with combined sewer network

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Roaa Hamid; [2019]
  Nyckelord :Rainwater harvesting; rooftop runoff; Combined Sewer Runoff- CSO; Toilet Flushing; Garden Irrigation;

  Sammanfattning : Due to the combined effect of intense rainfall events together with the expected impact of climate change, this will put pressure on the existing and future infrastructure for storm water management. One of the challenges related to this is the combined sewer system which is still operating in large areas of many cities worldwide. LÄS MER

 3. 3. Dimensionerande vattenförbrukning och alternativa vattenkvaliteter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Julia Chonewicz; [2019]
  Nyckelord :grundvatten; vattenkvalitet; vattenfördelning; vattenanvändning; Lilla Klåveröd; dimensionerande vattenförbrukning; södra Sverige; klimatförändringar; grundvattennivåer; vattenbrist; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Water is a necessary resource for a sustainable society. Groundwater is one of our supplies for potable water, other than surface- and seawater. Around the world the usage and accessibility of potable water varies, and many in places there are problems with maintaining a good water situation regarding both water quality and quantity. LÄS MER

 4. 4. Regnvatteninsamling för toalettspolning : Effektivitet, lämplig magasinstorlek och rekommenderade vattenreningsmetoder i Celsiushusets system

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Åsa Söderqvist; [2019]
  Nyckelord :rainwater; precipitation; rainwater harvesting; stormwater; sizing of rainwater storage device; roof runoff water quality; water treatment; regnvatten; nederbörd; regnvatteninsamling; dagvatten; dimensionering av lagringsenhet för regnvatten; vattenkvalitet på takavrinning; vattenrening;

  Sammanfattning : Att samla in regnvatten för att använda till olika syften har under de senaste åren blivit allt vanligare i flera länder. Denna metod är fördelaktig ur flera miljömässiga och samhällsekonomiska aspekter då den bidrar till minskad dricksvattenförbrukning och förbättrad dagvattenhantering. LÄS MER

 5. 5. Reproductive status of the female Baltic ringed seal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Alexandra Odevall; [2019]
  Nyckelord :Baltic ringed seal; occlusion; PCB; DDT; reproduction;

  Sammanfattning : The population of ringed seals in the Baltic Sea was estimated to around 190 000–220 000 individuals in the 1900’s and decreased to approximate 5 000 in the late 1970s. The number of pregnant females also decreased during this time. LÄS MER