Sökning: "flygindustrin"

Visar resultat 1 - 5 av 77 uppsatser innehållade ordet flygindustrin.

 1. 1. Konceptuell design av elektriskt flygplan

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Teo Rizvanovic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Våren 2019 skulle studenterna som tog sin kandidatexamen inom flyg på KTH ta fram ett eldrivet flygplan för att undersöka hur sannolik en elektrisk framtid inom flygindustrin är. Flygplanet som tagits fram i denna rapport är ett eldrivet flygplan i klassen mindre privata flygplan. Målgruppen för planet är politiker och entreprenörer. LÄS MER

 2. 2. Diskurser som legitimerande verktyg : En diskursanalys av hållbarhetsredovisningar inom kläd- och flygbranschen i Skandinavien

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Daniel Lam; Amel Hasanovic; [2019]
  Nyckelord :Discourse; discourse analysis; sustainability; sustainability report; legitimacy theory; stakeholder theory; institutional theory; Diskurs; diskursanalys; hållbarhet; hållbarhetsrapport; legitimitetsteori; intressentteori; institutionell teori;

  Sammanfattning : Det blir allt vanligare för företag att publicera hållbarhetsrapporter som innehåller krav från intressenter. Tidigare studier genom denna kommunikationskanal har fokuserat på innehållet och inte på hur rapporterna konstruerar företagets hållbarhet. LÄS MER

 3. 3. A Study on Comparison Websites in the Airline Industry and Using CART Methods to Determine Key Parameters in Flight Search Conversion

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Jacob Hansén; Axel Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :True positives; true negatives; false positives; false negatives; Classification Trees; Random Forest; SMOTE; ROSE; ROC; AUC; LCC; meta-search engine; Online Travel Agency; Gini impurity index; Sann negativ; sann positiv; falsk positiv; falsk negativ; klassificationsträd; Random Forest; SMOTE; ROSE; ROC; AUC; jämförelsehemsida; resebyrå; Gini koefficient;

  Sammanfattning : This bachelor thesis in applied mathematics and industrial engineering and management aimed to identify relationships between search parameters in flight comparison search engines and the exit conversion rate, while also investigating how the emergence of such comparison search engines has impacted the airline industry. To identify such relationships, several classification models were employed in conjunction with several sampling methods to produce a predictive model using the program R. LÄS MER

 4. 4. Carbon pricing and the impact on financial markets

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Fernando Sánchez Miñaur Fernando Sánchez Miñaur; [2019]
  Nyckelord :Carbon pricing; emission trading scheme; carbon tax; carbon exposure; carbon risk;

  Sammanfattning : Responsible investing has become a trend throughout financial markets. As World’s economies pledge to decrease the amount of greenhouse gas (GHG) emissions, environmental policies like carbon pricing (CP) are expected to be strengthened; the above is attributed to the effort of internalizing the environmental costs of the current economic system. LÄS MER

 5. 5. Kampen om flygskatten : En textanalytisk studie om den offentliga debatten kring flygskatt i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Tema Miljöförändring

  Författare :Anna Westerberg; [2019]
  Nyckelord :Flygskatt; offentlig debatt; styrmedel; industriell fatalism; moralisk kausalitet; strukturell kausalitet;

  Sammanfattning : Den 1 april 2018 började en flygskatt att gälla för inrikes- och utrikesflyg i Sverige. Skatten som innebär en avgift på 60-400 kronor skapade en enorm debatt i offentlig media där ämnen som global uppvärmning, koldioxidutsläpp, individuellt ansvar, orättvisa och integritet utgjorde grund för ställningstagandena för eller mot skatten. LÄS MER