Sökning: "flygindustrin"

Visar resultat 1 - 5 av 97 uppsatser innehållade ordet flygindustrin.

 1. 1. Trovärdighet i VD-ord - En studie om trovärdighetens betydelse i den strategiska kommunikationen hos tre Europeiska flygbolag

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Julia Jonsson; [2020-09-03]
  Nyckelord :Strategisk kommunikation; VD-ord; narrativ; trovärdighet;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Flygbranschen har under en lång period varit en växande marknad,men blivit följt av en minskande efterfrågan det senaste året, dels på grund av en merklimatmedveten kundkrets samt stundande kris i form av COVID-19 pandemin. Det är därförav intresse att undersöka hur VD:n har kommunicerat i sitt VD-ord de tre senaste åren för attse om det finns skillnader i kommunikationen från när resultatet är bra till när det gårresultatmässigt dåligt. LÄS MER

 2. 2. Sustainable Solutions in the Aviation Industry : A scenario analysis of electrified aircrafts, sustainable aviation fuels and carbon offsetting

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Niklas Jönsson; Fredrik Hillesöy; [2020]
  Nyckelord :Aviation; carbon offsetting; air travel comparison site; biofuel; electrified aircrafts; scenario analysis.; Flygindustrin; klimatkompensation; flygprisjämförelsesite; scenario analys; elektriska flygplan; biobränsle;

  Sammanfattning : Global warming is an issue that affects the entire world. The aviation industry accounts for around three percent of global emissions, and actions are needed to help steer the industry towards a sustainable transition with new technologies and alternative aviation fuels to reduce emissions. LÄS MER

 3. 3. Understanding Effects of Isothermal Heat Treatments on Microstructure of LMD-w Titanium Alloy (Ti-6242) : On solution heat treated microstructure

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Noomi Linder; [2020]
  Nyckelord :Heat Treatments Isothermal Titanium Alloy Ti-6242 Ti6242 Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo GKN;

  Sammanfattning : The use and knowledge of additive manufacturing technologies are rapidly growing. It is crucial to understand the processing-structure-property relationship, which is highly discussed when trying to understand the science of a material. One commonly used material in aerospace applications is titanium alloy, lately Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo (Ti-6242). LÄS MER

 4. 4. Miljömedvetenhet och dess påverkan på konsumenter vid köp av flygresor

  Magister-uppsats, Karlstads universitet; Karlstads universitet

  Författare :Rebecca Hedman Danielsson; Josefine Sträng; [2020]
  Nyckelord :Corporate social responsibility; miljömedvetenhet; klimatkompensation; servicekvalitet; Indexpris; restid; kundlojalitet ;

  Sammanfattning : Det är svårt att undgå klimatförändringarna runt om i världen, med tanke på uppmärksamheten som riktats mot miljön de senaste åren. Skogsbränder, översvämningar och temperaturökningar är några exempel på konsekvenser av klimatförändringarna. LÄS MER

 5. 5. Qualification of Tool for Static Code Analysis : Processes and Requirements for Approval of Static Code Analysis in the Aviation Industry

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Christopher Gustafson; Sam Florin; [2020]
  Nyckelord :Static code analysis; Tool qualification; Aviation industry; Code standard; Parasoft C C Test; Statisk kodanalys; Verktygskvalificering; Flygindustrin; Kodstandard; Parasoft C C Test;

  Sammanfattning : In the aviation industry, the use of software development tools is not as easily adopted as in other industries. Due to the catastrophic consequences of software errors in airborne systems, software development processes has rigorous requirements. One of these requirements is that a code standard must be followed. LÄS MER