Sökning: "flygmarknaden"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet flygmarknaden.

 1. 1. Miljöeffekterna av den svenska flygskatten? : En analys av olika styrmedels miljöeffekter på flygmarknaden

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erik Hultman; Viktor Olsson; [2018]
  Nyckelord :Aviation tax; Control measure; Environmental impact; Biofuel; Quota obligation; Emission; Elasticity; Substitution; Flight market; Flygskatt; Styrmedel; Miljöpåverkan; Biobränsle; Kvotplikt; Utsläpp; Elasticiteter; Substitution; Flygmarknad;

  Sammanfattning : I april 2018 realiserade den svenska regeringen förslaget om skatt på flygresor. Den empiriska undersökningen som samlat material från andra länder inom EU med liknande flygskatter visar på varierande effekter på miljön. LÄS MER

 2. 2. En Svensk Flygskatt - Arbetar den mot målsättningarna?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Herman Andersson; Alexander Eriksson; [2017-07-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är en av vår tid största utmaningar. För att hantera flygtrafikens utsläpp av växthusgaser har regeringen ambitionen att från och med den 1 januari 2018 införa en skatt på kommersiella flygresor. När flygskatteutredningen tillsattes antog man ett antal målsättningar. LÄS MER

 3. 3. Hur förklaras ett framgångsrikt lågprisflygbolags affärsstrategi av RBV och Porters femkraftsmodell? : en fallstudie av Ryanair

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Jacob Fitger; Oskar Jönsson; [2017]
  Nyckelord :affärsstrategi; Porters femkraftsmodell; flygmarknaden; Resource-based View; VRIO-analys; Ryanair;

  Sammanfattning : Den här studien har syftat till att undersöka och analysera skillnaderna i hur de två teorierna Resource-based view (RBV) och Porters femkraftsmodell förklarar en framgångsrik affärsstrategi, men även hur de olika faktorerna som identifieras i de olika teorierna kan relateras till varandra. Det irländska flygbolaget Ryanairs affärsstrategi kommer studeras och användas som stöd för studien. LÄS MER

 4. 4. Flygplatsers arbete med att lyfta flygbolagens kundnöjdhet : En kvalitativ studie hur svenska flygplatser arbetar med att skapa och bibehålla nöjda flygbolagskunder

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Johan Dahlén; Andreas Dahlén; [2016]
  Nyckelord :kundnöjdhet; tjänstekvalité; kundrelationer flygplatser; konkurrens;

  Sammanfattning : The airports are experiencing increasing competition this because of the implementation of deregulation in the 1990s of the Swedish aviation market, which has led to that the Swedish Airports today are no longer naturally monopolistic. This study highlights how Swedish airports are working with the airlines to make them more satisfied customers and how airports work to retain their existing customers to prevent that airlines don’t switch to a competing airport. LÄS MER

 5. 5. ””Världens bästa planeringsprocess” - en analys av en informationsflödesprocess hos ett flygbolag på den skandinaviska marknaden

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemTekniska högskolan

  Författare :Maria Modin; [2014]
  Nyckelord :Flygbolag; planering; förfrågning; process; flödeskartläggning; effektivisering; tidsreducering; logistik; Lean production; informationsflödesprocess; Alternate Chief Pilot; synkronisering; parallellisering; sekvensering;

  Sammanfattning : Detta projekt har utförts på ett charterflygbolag som verkar på den skandinaviska flygmarknaden, och är en första del i flygbolagets projekt (översatt till svenska) ”Världens bästa planeringsprocess”. ”Världens bästa planeringsprocess” skall kartlägga flygbolagets planeringsprocess sett till från det att en förfrågan kommer in till flygbolaget, till dess att ett svar kan lämnas till kunden. LÄS MER