Sökning: "flygplats"

Visar resultat 1 - 5 av 143 uppsatser innehållade ordet flygplats.

 1. 1. eVTOL Koncept för Stadstransport

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Filipp Byström-Troyan; Ola Isaksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med detta kandidatexamensarbete inom flygteknik är att konceptuellt konstruera ett elektriskt flygplan för år 2030. Uppdragsprofilen är att flyga i storstadsområden och dra nytta av eVTOL vilket innebär att det startar och landar vertikalt likt en helikopter men övergår till snabb och effektiv marschflygning likt ett vanligt flygplan, allt helt elektriskt. LÄS MER

 2. 2. Reläskyddsförslag till flygplatser och sjukhus : Reläskyddsförslag till flygplatser och sjukhus där driftsäkerhet är viktig

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för fysik och elektroteknik

  Författare :Viktor Hallström; [2019]
  Nyckelord :Reläskydd Selektivplan;

  Sammanfattning : Sammanfattning Detta examensarbete har gjorts i samarbete med Pontarius AB. Nätet som arbetet handlar om är ett redundant matande nät till sjukhus eller flygplatser där driftsäkerheten är extra viktig. Uppbyggnaden av näten till de båda ser liknande ut, det är mestadels lasten som skiljer dem åt. LÄS MER

 3. 3. Nybyggnation av en fastighet till temporära bostäder i ett ljudutsatt område

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Anna Birger; Christian Holmstedter; [2019]
  Nyckelord :Temporary housing; Sound pollution; temporära bostäder; buller;

  Sammanfattning : I takt med en ökad globalisering och expandering av de större städerna så har det avgått allt fler flyg till och från Sverige, vägar har byggts ut och allt fler platser som är exponerade för trafikbuller har tillkommit. Detta är ett stort problem då buller kan ha förödande effekter på människors hälsa. LÄS MER

 4. 4. Development of a motion platform for the G1X radar

  Master-uppsats, KTH/Lättkonstruktioner; KTH/Lättkonstruktioner

  Författare :Kevin Ankarsköld-Flück; Erik Wiskman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The Giraffe 1X is a mobile short range 3D radar from Saab used for example to detect threats and create protection in a ground based air defence system. It can also be used on naval platforms for air and surface surveillance. During the development of the radar, the system needs to be tested for both sea and mobile land applications. LÄS MER

 5. 5. Kartläggning och identifiering av flaskhalsar inom arbetsprocesser för bagagehantering : Kartlägga och analysera förutsättningarna för en effektivare bagagehanteringsprocess för avgående bagage på Landvetter flygplats med hjälp av VSM, ABC-Analys och processkartläggningar.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Philip Afrim; [2019]
  Nyckelord :Lean; ABC-analys; processer; flödesscheman; VSM;

  Sammanfattning : Flygplats logistik .... LÄS MER