Sökning: "flygskam"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet flygskam.

 1. 1. Shame to cool? : An empirical study on how Flygskam has affected demand for domestic flights in Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Angelica Eriksson; [2021]
  Nyckelord :Flygskam; Flight shame; Social norms; Externality; Consumer choice; Synthetic control method;

  Sammanfattning : Throughout the last few years, Flygskam, a norm against air travel, has grown steadily in Sweden due to its emissions. Flygskam is a Swedish word referring to the shame that follows air travel since it runs counter to the norm behavior. LÄS MER

 2. 2. Att flyga eller inte flyga : En kvalitativ innehållsanalys av resetidningen Vagabond

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Iselinn Grana Flygt; [2020]
  Nyckelord :Gestaltningar; flygskam; klimatdebatt; resande; kvalitativ innehållsanalys; Vagabond; resejournalistik;

  Sammanfattning : Med tanke på den rådande klimatdebatten och den svenska flygskammen som pågår har en kvalitativ innehållsanalys av Sveriges största resetidning Vagabond genomförts. Vagabond skriver och tipsar om resmål och destinationer och uppmuntrar sina läsare att resa och upptäcka världen. LÄS MER

 3. 3. Samverkan inom tågsystemet : En kvalitativ studie av Getingmidjans delprojekt TORA

  Master-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier; KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Matilde Österholm; Felicia Heiligers; [2020]
  Nyckelord :Samverkan; Tågsystem; Tågoperatörer; Konkurrens; Resenärer; Trafikverket; Samordning; Samarbete; Tåg; Banarbete; Trafikinformation; Resenärshantering; Trafik;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera effekterna av samverkan kring resenärshantering. Sveriges tågsystem står inför stora utmaningar till följd av eftersatt underhåll av järnvägen. LÄS MER

 4. 4. Conspicuous Sustainability : Harnessing the potential of the social economy in order to acheive sustainability goals

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Johnny McCreesh; [2019]
  Nyckelord :Sustainable Development; conspicuous consumption; status; experimental economics; behavioural economics; environmental psychology;

  Sammanfattning : Conspicuous consumption is a form of economic behaviour in which social pressure influences consumption decisions. Considering the current understanding of the detrimental ecological impact of excessive consumption practices, this paper overviews the potential to lessen wasteful consumption trends by utilising conspicuous consumption. LÄS MER

 5. 5. De aningslösa : En innehållsanalys av 20 rikstäckande artiklars rapportering av Instagramkontot @Aningslosainfluencers

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Lovisa Sundstedt; [2019]
  Nyckelord :Climate change; Aningslösa Influencers; Framing; Instagram; Aviation; Klimatförändringar; Aningslösa Influencers; Framing; Instagram; Flyg;

  Sammanfattning : Våren 2019 hände något med flygdebatten i Sverige. Granskningen av influencers och företags flygresor började stå i centrum för kritiken mot ett ”överdrivet flygande” och dessa personer målades upp som centralfigurer i flygandets miljöförstöring. LÄS MER