Sökning: "flyktavstånd"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet flyktavstånd.

 1. 1. Vindkraft och rennäring

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Animal Nutrition and Management

  Författare :Johan Arenius; [2013]
  Nyckelord :habituering; infrastruktur; ren; störning; vindkraft;

  Sammanfattning : The Swedish Parliament has decided to increase the share of electricity produced by wind power. The same parliament has decided that the Sami have the right to herd reindeer over 50% of the country's land area. LÄS MER

 2. 2. Rangordningens inverkan på beteendet hos nötkreatur (Bos taurus) och dess konsekvenser för djurtillsynen

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Pia Martikainen; [2006]
  Nyckelord :flyktavstånd; rangordning; lågrankade; högrankade; nötkreatur; extensivt; utegångsdjur; tillsyn;

  Sammanfattning : Extensively kept animals for meat production have the right to live in a good environment. Cattle (Bos Taurus) as social animals live in small herds in the wild. When holding animals extensively new problems have arisen regarding human – animal interactions. LÄS MER