Sökning: "flykting"

Visar resultat 1 - 5 av 223 uppsatser innehållade ordet flykting.

 1. 1. “LIVET SOM PALESTINSK FLYKTING I LIBANON ÄR SOM ETT DJUR I ETT ZOO” En kvalitativ undersökning av den palestinska statslösheten och medborgarskapets betydelse för den nationella identiteten

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sally-Jasmin Waarie; [2021-04-19]
  Nyckelord :Statelessness; citizenship; national identity; Palestine; Libanon; Nordic countries;

  Sammanfattning : This paper intends to examine Palestinian statelessness and the importance of citizenship in relation to national identity. Among other theories presented in this thesis, this is done mainly on the basis of theories that describe nations and national identities as social constructions and theories that describe the relationship between citizenship and national identity. LÄS MER

 2. 2. Kom ut och kom in : Hbtq-flyktingars trovärdiga och icke trovärdiga berättelser under asylutredningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Gabriel Sjöwall; [2021]
  Nyckelord :hbtq; flykting; asyl; Migrationsverket; berättelse; trovärdighet; narrativ analys; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker vilka erfarenheter, handlingar och omständigheter som hbtq-flyktingar inkluderar i sina asylberättelser under utredningar hos Migrationsverket och i migrationsdomstolarna, och vilka berättelser som uppfattas som trovärdiga respektive icke trovärdiga av asylhandläggare och domstolarna. Material består av domstolsmaterial från 10 asylärenden som åberopar fruktan för förföljelse på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck, samt intervjuer med två tidigare hbtq-flyktingar, en tidigare handläggare på Migrationsverket och ett offentligt biträde. LÄS MER

 3. 3. Massmediers Gestaltning av Flyktingar : En Kvalitativ Textanalys

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Hugo Jansohn; [2021]
  Nyckelord :Flykting; massmedia; nyhetsrapportering; gestaltning; dagordning; attityd;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine selected parts of established Swedish media and discover different attitudes towards refugees and asylum-seekers. The question that I want to answer is how different attitudes towards refugees are represented and if external events can change media’s approach in a drastic way. LÄS MER

 4. 4. Funktionshindrande erfarenheter : en litteraturstudie om mottagandet av flyktingar med funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Julia Mogensen; Helena Engström; [2021]
  Nyckelord :asylum seeker; disability; impairment; intersectionality; refugee; social model; asylsökande; flykting; funktionshinder; funktionsnedsättning; intersektionalitet; social model;

  Sammanfattning : Flyktingar med funktionsnedsättning tillhör två marginaliserade grupper och är därför extra utsatta. Det saknas samlad kunskap om deras situation. Syftet med denna studie är att beskriva och undersöka hinder som flyktingar med funktionsnedsättning möter i samband med mottagandet och inledande etableringsprocess. LÄS MER

 5. 5. Flyktingvågen 2015 – En samhällsbelastning eller en humanitär kris? : En kvantitativ och kvalitativ innehållsanalys av hur flyktingkrisen gestaltades i svensk nyhetsjournalistik.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Julia Ornat; Josef Sankell; [2021]
  Nyckelord :Nyhetsartikel; flykting; asylsökande; flyktingkrisen 2015; human interest frame; crisis frame; Expressen; Aftonbladet; Svenska Dagbladet; Dagens Nyheter;

  Sammanfattning : This thesis examines how four of the national newspapers in Sweden portray the events in late 2015 referred to as the refugee crisis. According to previous research, theimmigration received a lot of media attention and has often been portrayed negatively. LÄS MER