Sökning: "flyktingar uppehållstillstånd"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden flyktingar uppehållstillstånd.

 1. 1. Integration på arbetsmarknaden : En kvantitativ studie om arbetslöshet bland utrikesfödda på kommunal nivå

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Nationalekonomi; Södertörns högskola/Nationalekonomi

  Författare :Safi Cishweka Bahati; George Madani; [2020]
  Nyckelord :Human capital; social capital; unemployment; foreign-born; domestic-born; segregation; integration; cultural distances; Humankapital; socialt kapital; arbetslöshet; utrikesfödda; inrikesfödda; segregering; integration; kulturella avstånd;

  Sammanfattning : Difficulties with the integration of foreign born and especially refugees in the Swedish labor market have further strengthened unemployment in the country. Unemployment is a macroeconomic problem with the fact that it leads to loss of tax revenues and lower productivity which negatively affects a country's growth. LÄS MER

 2. 2. Nyanländas väg in på arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Salomon Persson Daud; [2020]
  Nyckelord :Arbetsförmedlingen; nyanlända; integration; etablering; arbete; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen kommer att undersöka processen om hur nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd, etablerar sig i Sverige. Enligt Arbetsförmedlingen räknas de nyanlända som etablerad när de erhåller en anställning. LÄS MER

 3. 3. Tillfälliga uppehållstillstånd och icke-tillgodosedda rättigheter

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Farah Abbas; [2020]
  Nyckelord :Tillfälliga lagen; Tillfälliga uppehållstillstånd; Utlänningslagen; Flyktingar; Mänskliga rättigheter; Martha Nussbaum; Hanna Arendt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Antalet asylsökande ökade kraftigt under 2015. Med anledning av att många skydds- och asylsökande flydde från krig och konfliktdrabbade områden och lyckades ta sig till Europa. Det stora antalet asylsökande ledde till stora belastningar på de centrala samhällsfunktionerna samt asylsystemen i många länder i Europa. LÄS MER

 4. 4. #Socialdemokraterna. Välfärdsstatens väktare eller solidaritetens förkämpe?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Tilda Bertilsson; Jonathan Pasic; [2019-06-13]
  Nyckelord :Socialdemokraterna; migrationspolitik; välfärdsstat; solidaritet; gränskontroller; tillfälliga uppehållstillstånd; flyktingkris; välfärdschauvinism;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Socialdemokraterna valt att rama in de beslut som togs kring de samhällsutmaningar flyktingkrisen 2015 förde med sig. Teori: Det teoretiska ramverket som använts för att sätta forskningsfrågan i sitt sammanhang utgår från teori om välfärdsregimer, den svenska modellen, välfärdschauvinism samt solidaritet. LÄS MER

 5. 5. Down to the Minimum: An analysis of the family reunification rights under the Temporary Law

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Matilda Nilsson; [2019]
  Nyckelord :public international law; administrative law; family reunification; Temporary Law; article 8 ECHR; article 14 ECHR; discrimination; right to respect for family life; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In July 2016, the Law on temporary limitations to the possibility of being granted residence permit in Sweden (the Temporary Law) came into force. The Temporary Law implied a sharp turn in Swedish asylum legislation. LÄS MER