Sökning: "flyktingar"

Visar resultat 1 - 5 av 535 uppsatser innehållade ordet flyktingar.

 1. 1. Kom ut och kom in : Hbtq-flyktingars trovärdiga och icke trovärdiga berättelser under asylutredningar i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Gabriel Sjöwall; [2021]
  Nyckelord :hbtq; flykting; asyl; Migrationsverket; berättelse; trovärdighet; narrativ analys; heteronormativitet;

  Sammanfattning : Studien undersöker vilka erfarenheter, handlingar och omständigheter som hbtq-flyktingar inkluderar i sina asylberättelser under utredningar hos Migrationsverket och i migrationsdomstolarna, och vilka berättelser som uppfattas som trovärdiga respektive icke trovärdiga av asylhandläggare och domstolarna. Material består av domstolsmaterial från 10 asylärenden som åberopar fruktan för förföljelse på grund av sexuell läggning, könsidentitet och/eller könsuttryck, samt intervjuer med två tidigare hbtq-flyktingar, en tidigare handläggare på Migrationsverket och ett offentligt biträde. LÄS MER

 2. 2. Massmediers Gestaltning av Flyktingar : En Kvalitativ Textanalys

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Hugo Jansohn; [2021]
  Nyckelord :Flykting; massmedia; nyhetsrapportering; gestaltning; dagordning; attityd;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine selected parts of established Swedish media and discover different attitudes towards refugees and asylum-seekers. The question that I want to answer is how different attitudes towards refugees are represented and if external events can change media’s approach in a drastic way. LÄS MER

 3. 3. ”Nu behöver svenskt flyktingmottagande ett andrum” Flyktingkrisen 2015 i Sverige och presskonferensen som byggde muren – en studie om säkerhetisering och hur regeringen talade om hotet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oscar Bedman; [2021]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : Flyktingkrisen i Europa år 2015 skälvde till Sverige. Den dåvarande rödgröna regeringen vände snabbt från sin generösa flyktingpolitik till att bli restriktiv, med hänvisning åt att myndigheter och samhällsfunktioner var under högt tryck och behövde ”ett andrum”. Detta skedde första gången under en presskonferens den 24 november. LÄS MER

 4. 4. "Vi har inte kommit hela vägen hit för att bara åka tillbaka" : En kvalitativ intervjustudie gällande ensamkommandes upplevelse av de krav som den nya gymnasielagen föreskriver

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HLK, Globala studier

  Författare :Mathilda Törnebladh; Claudio Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Nya Gymnasielagen; Asylprocess; Flykting; Psykisk Ohälsa; Coronapandemin;

  Sammanfattning : Enligt Michael (2020) har förutsättningarna samt levnadsförhållanden försämrats för redan utsatta grupper, såsom flyktingar och asylsökande under coronapandemin och de står inför stora utmaningar bland annat när det kommer till att hitta arbeten. Att snabbt ta sig ut på arbetsmarknaden efter avslutade studier är ett krav på ungdomar enligt Nya Gymnasielagen, vilket i sig riskerar att ha en inverkan på individens psykiska hälsa men som i rådande pandemi blir än mer stressfyllt (Asylrättscentrum, 2020). LÄS MER

 5. 5. Vårdpersonalens upplevelser av att vårda flyktingar : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Violetta Rashedi; Abraham Teklay Tekle; [2021]
  Nyckelord :Sjuksköterskor; vårdpersonal; flyktingar; asylsökande; papperslösa; kvalitativ innehållsanalys; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste decennierna har Sverige förändrats till ett samhälle med olika nationaliteter. Att vårda flyktingar ställer ökade krav på vårdpersonalen då flyktingar är en heterogen grupp med komplexa vårdbehov, vården sker i tvärkulturella interaktioner i system som inte är strukturerade för flyktingar. LÄS MER