Sökning: "flyktingar"

Visar resultat 1 - 5 av 594 uppsatser innehållade ordet flyktingar.

 1. 1. HUR VI SKRIVER OM FLYKTINGAR - En jämförande kvantitativ innehållsanalys av gestaltningen av flyktingar från mellanöstern respektive Ukraina i svenska nyhetsmedier

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jennifer Karlsson; HUR VI SKRIVER OM FLYKTINGAR; [2023-03-10]
  Nyckelord :Gestaltningsteori; Journalistik; Nyhetsmedier; Flyktingar; Orientalism; Ukraina; Mellanöstern;

  Sammanfattning : Executive summary The purpose of this thesis is to examine if there is a difference in the way Swedish news media reports about refugees depending on their nationality. The purpose of this is to examine if popular orientalist stereotypes and ideas can be found in news articles that are presented as objective. LÄS MER

 2. 2. KAN INTE EUROPÉER TILLIKA VARA FLYKTINGAR?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Salome Nordberg; [2023-02-17]
  Nyckelord :EU Commission; Temporary Protection Directive; Refugee crisis 2015; Ukrainian war 2022; Juncker; Avramopoulos; Von der Leyen EU-kommissionen; Massflyktsdirektivet; Flyktingkrisen 2015; Kriget i Ukraina 2022; Juncker; Avramopoulos; Von der Leyen;

  Sammanfattning : This bachelor thesis aims to comparatively study speeches by the European Union’s Commissions representatives, the president during 2014-2019 Jean Claude Juncker, the commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship Dimitris Avramopoulos during the same years as Juncker, as well as the president for the Commission now Ursula von der Leyen. The speeches regard refugees and migration from the relevant years 2015/2016 and 2022, and how they have chosen to address the refugees. LÄS MER

 3. 3. MIGRATIONSNARRATIVET I SVERIGE – SKILLNADEN PÅ FLYKTINGAR OCH FLYKTINGAR En kvalitativ gestaltningsanalys av flyktingnarrativet hos Sveriges regering mellan flyktingkriserna 2015 och 2022

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Jesper Landin; [2023-02-13]
  Nyckelord :Refugees; Narrative; Framing analysis; Swedish government; Refugee crisis 2015; Refugee crisis 2022; Solidarity; Threat; Benefit;

  Sammanfattning : The European refugee crises in 2015 and 2022 has been labelled as two of the worst refugee crises in Europe since the second world war. The response from the Swedish government has been vastly different between the two crises. LÄS MER

 4. 4. Flyktingars etablering i Sverige - En kvalitativ studie ur professionellas perspektiv om underlättande- och försvårande faktorer gällande etableringen i ett nytt samhälle

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ferdinand Kempe; Victoria Klimovska; [2023-02-06]
  Nyckelord :Underlättande- och försvårande faktorer; flyktingar; erkännandeteori; antirasistiskt socialt arbete; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att identifiera underlättande- och försvårande faktorer för flyktingars etablering i Sverige utifrån socialarbetares perspektiv. Metoden för studien var av kvalitativ karaktär där fem intervjuer med socialarbetare från olika arbetsplatser i Västra Götaland genomfördes kring deras tankar om vad som kan påverka flyktingars etablering. LÄS MER

 5. 5. När skyddsrum blir värn mot bomber blir Gud värn för människor : En studie av ukrainska flyktingars religiositet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Elin Lindström; [2023]
  Nyckelord :Ukrainska flyktingar; ortodox kristendom; religion; Ukraina; religionssociologi; Charles Glock; Peter L. Berger; Thomas Luckmann; deprivationsteori; plausibilitetsstruktur;

  Sammanfattning : This interview study examined the religiosity of eight Ukrainian refugees. The aim of the bachelor thesis was to study how religiosity and religious commitment are affected as a result of war and flight. LÄS MER