Sökning: "flyktingbarn och trauma"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden flyktingbarn och trauma.

 1. 1. Psykisk ohälsa och omvårdnadsbehov hos flyktingbarn och unga vuxna i ett främmande land

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Shadi Hussein; Emil Hållberg; [2021]
  Nyckelord :Refugee children; adolescents; mental illness; nursing needs; Flyktingbarn; unga vuxna; psykisk ohälsa; omvårdnad;

  Sammanfattning : Background: Mental illness among the current refugees is a global problem. With more than 34 million refugee children or adolescents leaving everything behind to survive or find a better life. LÄS MER

 2. 2. "Vi var ute och lekte och det slog ner en bomb vid sidan om" : Flyktingbarns trauma i förskolan - förhållningssätt och stödjande arbete

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Agne Gintvainyte; Cornelia Schuitema; [2021]
  Nyckelord :Flyktingbarn; Trauma; Förskola; TMO;

  Sammanfattning : Varje år kommer det tusentals asylsökande till Sverige. Bland dem finns det barn som sannolikt upplevt någon typ av trauma. Förskolan är en av de första svenska samhällsinstitutioner som flyktingfamiljer kommer i kontakt med och blir därigenom en del av barnens hjälpsystem i deras återhämtning. LÄS MER

 3. 3. ”Jag har liksom kontroll över läget, kontroll över mig själv” : En kvalitativ intervjustudie om ensamkommande barns upplevelser av Teaching Recovery Techniques – en pilotstudie i Sverige

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Parthena Gavra; [2017]
  Nyckelord :group intervention; PTSD; unaccompanied refugee minors; asylum-seeking; gruppintervention; PTSD; ensamkommande flyktingbarn; asylsökande;

  Sammanfattning : Ensamkommande är en utsatt grupp där posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är vanligt förekommande. Den hälso- och sjukvård som ges är bristfällig och evidensbaserade interventioner för målgruppen på första linjen saknas. LÄS MER

 4. 4. Aktivitetens betydelse för ensamkommande flyktingbarn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering; Luleå tekniska universitet/Hälsa och rehabilitering

  Författare :Atena Jamileh Hayatdavoodi; Lena Tannenberg; [2017]
  Nyckelord :Occupational therapy; unaccompanied children; refugee children; traumatized children; daily activities;

  Sammanfattning : Previous studies have shown that activity loss in unaccompanied refugee children is common. During the asylum process, inactivity, uncertainty and anxiety disorders, which may occur after trauma, can result in passivity. LÄS MER

 5. 5. Ensamkommande flyktingbarns vardag utifrån ett aktivitetsperspektiv - en intervjustudie med personal

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Hållbar vardag och hälsa i ett livsperspektiv

  Författare :Ann-Sofie Erlandsson Björk; Annie Wahlström; [2015]
  Nyckelord :Arbetsterapi; aktivitetsrättvisa; flyktingar; barn; ungdomar; trauma; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet ensamkommande barn som kommer till Sverige har nästan fördubblats de senaste åren. Dessa barn kan ha blivit utsatta för trauman, vilket tillsammans med kulturkrocken och språkbarriären i det nya landet kan påverka deras skolgång och aktivitetsutförande. LÄS MER