Sökning: "flyktingkonventionen."

Visar resultat 1 - 5 av 24 uppsatser innehållade ordet flyktingkonventionen..

 1. 1. Refugee or just Stateless? - A Study of International Refugee Law in relation to Stateless Persons and Socio-Economic Deprivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Marija Pejic; [2019]
  Nyckelord :public international law; migration law; refugee law; statelessness; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Statelessness restricts the access of many rights, such as education and employment, which leads to many stateless persons finding themselves in socio-economic deprivation. The predicament of socio-economic deprivation can become so acute as to force people to cross international borders to seek protection elsewhere, for example as refugees. LÄS MER

 2. 2. Rätten till asyl : Den EU-rättsliga aspekten på området i samhörighet med dess internationella påverkan

  Magister-uppsats, Högskolan för mänskliga rättigheter

  Författare :Jasmin Norgren; [2018]
  Nyckelord :Rätten till asyl; asylsökande; Dublinförordningen; Non Refoulement; flyktingkonventionen.;

  Sammanfattning : This essay aim to concern the regulations regarding asylum, foremost in the European Union and partly in an international context. After having a course about human rights in a European perspective I decided that I wanted to know more about the right to asylum, and therefore the regulations regarding asylum in a European judicial context as well as in an international approach. LÄS MER

 3. 3. Rätten till asyl : Konflikten mellan mänskliga rättigheter och verkställighetshinder

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Johanna Mattsson; Elisabeth Valdemarsson; [2018]
  Nyckelord :Migrationsrätt; exklusion; verkställighetshinder; asyl;

  Sammanfattning : Asyl är en mänsklig rättighet och återfinns bland annat i Flyktingkonventionen, vilken är en av många konventioner som Sverige undertecknat och därför är skyldig att följa. Den svenska migrationsrätten regleras i utlänningslagen men också till stor del av internationell rätt. LÄS MER

 4. 4. Principerna om första asylland och säkert tredjeland : En giltig metod för länder att fördela ansvaret för asylsökande?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Else Welinder; [2018]
  Nyckelord :Folkrätt; migrationsrätt; migration; mänskliga rättigheter; flyktingkonventionen; CEAS; EU; Turkietöverenskommelsen; Turkietavtalet; principen om säkert tredjeland; principen om första asylland; safe third country;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. ”Flykting” i fokus - En begreppsanalytisk studie av flyktingbegreppets problematik

  L2-uppsats, Lunds universitet/Mänskliga rättigheter

  Författare :Ellen Pettersson Forssén; [2018]
  Nyckelord :Flykting; Flyktingkonventionen; Klimatflykting; Internflykting; Statslös; Rättighet; Begrepp; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att studera det rådande flyktingbegreppets utmaningar. Genom att definiera flyktingkonventionens villkor för flyktingskap och formulera ett nytt idéinnehåll för begreppet baserat på mediala publikationers opinon har studien kunnat lyfta de människorättsliga utmaningar begreppet står inför idag. LÄS MER