Sökning: "flyktingkris 2015"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade orden flyktingkris 2015.

 1. 1. MIGRATIONSKRISEN I EUROPA - Ett hot mot det svenska samhället?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Edström; [2021-08-11]
  Nyckelord :Säkerhetisering; securitization; migration; flyktingkris; Köpenhamnskolan;

  Sammanfattning : The large number of migrants who applied for asylum in Sweden in 2015 largely affected thefunctionality of Swedish society at local, regional and national level. Migration, which waspreviously perceived as a natural part of Swedish society, came to be perceived as a threat topublic order and internal security. LÄS MER

 2. 2. "Ett tillfälligt andrum för svenskt flyktingmottagande'' : En kritisk diskursanalys om Sveriges asyllagstiftning mellan 2015–2021 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Mawj Abdulrahman; Thea Dahl; [2020]
  Nyckelord :Swedish temporary asylum law; migration policy; refugee crisis; social policy; critical discourse analysis; social work; Sveriges tillfälliga asyllag; migrationspolitik; flyktingkris; socialpolitik; kritisk diskursanalys; socialt arbete;

  Sammanfattning : The idea of this study is based on the legislative process of the Swedish temporary asylum law. Due to an increasing number of request for asylum in 2015, the parliament appointed a temporary asylum law to create a more restrictive migration policy. LÄS MER

 3. 3. Empatitrötthet bland socialarbetare : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Hero Ghasemlou; Kidane Kifle; [2020]
  Nyckelord :Empatitrötthet; Socialarbetare; Flyktingar; Empati; Flyktingkris;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka empatitrötthet bland socialarbetare som arbetar med flyktingar. Studien innehåller fem kvalitativa intervjuer med socialarbetare som arbetar med flyktingar och som arbetade klientnära med flyktingar under flyktingkrisen år 2015. LÄS MER

 4. 4. Mångfald, tillit och flyktingkris : Social tillit i Sverige åren 2011–2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sixten Svanberg; [2020]
  Nyckelord :trust diversity; tillit flyktingkris mångfald etnicitet;

  Sammanfattning : This paper sets out to examine the correlation between social trust and ethnic heterogeneity. Between the years 2011 and 2015 Sweden experienced a previously unprecedented increase in the number of people applying for asylum. The study uses data from a nationwide survey to measure social trust under the period 2011 to 2017. LÄS MER

 5. 5. "Wir schaffen das!" - En kvantitativ innehållsanalys om svensk nyhetsbevakning av EU:s asylpolitik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Jennifer Sandberg; Raphaelle Sisask; [2019-06-28]
  Nyckelord :Gestaltning; uppmärksamhetscykel; EU; Europa; flykting; flyktingkris; DagensNyheter; Svenska Dagbladet; Aftonbladet; Expressen; kvantitativ innehållsanalys; Framing; issue-attention-cycle; media-attention-cycle; EU; refugee; refugee-crisis; Dagens Nyheter; Svenska Dagbladet; Aftonbladet; Expressen; quantitative content analysis;

  Sammanfattning : During the refugee crisis of 2015 and 2016 the European Union experienced an unparalleled amount of refugee and migrant arrivals. ​As member states and political parties disagreed on how to respond to the migratory pressures, ​the parliaments ​2014​-​2019​ legislative ​term would be characterized by numerous internal conflicts. LÄS MER