Sökning: "flyktingkris"

Visar resultat 1 - 5 av 53 uppsatser innehållade ordet flyktingkris.

 1. 1. MIGRATIONSKRISEN I EUROPA - Ett hot mot det svenska samhället?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Joel Edström; [2021-08-11]
  Nyckelord :Säkerhetisering; securitization; migration; flyktingkris; Köpenhamnskolan;

  Sammanfattning : The large number of migrants who applied for asylum in Sweden in 2015 largely affected thefunctionality of Swedish society at local, regional and national level. Migration, which waspreviously perceived as a natural part of Swedish society, came to be perceived as a threat topublic order and internal security. LÄS MER

 2. 2. "Ett tillfälligt andrum för svenskt flyktingmottagande'' : En kritisk diskursanalys om Sveriges asyllagstiftning mellan 2015–2021 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA); Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Mawj Abdulrahman; Thea Dahl; [2020]
  Nyckelord :Swedish temporary asylum law; migration policy; refugee crisis; social policy; critical discourse analysis; social work; Sveriges tillfälliga asyllag; migrationspolitik; flyktingkris; socialpolitik; kritisk diskursanalys; socialt arbete;

  Sammanfattning : The idea of this study is based on the legislative process of the Swedish temporary asylum law. Due to an increasing number of request for asylum in 2015, the parliament appointed a temporary asylum law to create a more restrictive migration policy. LÄS MER

 3. 3. Empatitrötthet bland socialarbetare : En kvalitativ intervjustudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Socialt arbete; Högskolan Dalarna/Socialt arbete

  Författare :Hero Ghasemlou; Kidane Kifle; [2020]
  Nyckelord :Empatitrötthet; Socialarbetare; Flyktingar; Empati; Flyktingkris;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka empatitrötthet bland socialarbetare som arbetar med flyktingar. Studien innehåller fem kvalitativa intervjuer med socialarbetare som arbetar med flyktingar och som arbetade klientnära med flyktingar under flyktingkrisen år 2015. LÄS MER

 4. 4. Nationsöverskridande solidaritet eller nationalstatligt egenintresse? : En idealtypsanalys på debatten om EU:s respons till COVID-19

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Martin Engström Nanni; [2020]
  Nyckelord :EU; COVID-19; samarbete; säkerhet; idé- och ideologianalys; idealtypsanalys; liberalism; realism;

  Sammanfattning : Det nya viruset COVID-19 har haft dramatiska effekter inte bara på folkhälsan men också på statsfinanser över hela världen. Med hänsyn till att länder inom EU har reagerat så olika, och att unionen inom samhällsvetenskapen oftast beskrivs som liberal, är det därför intressant att studera vilket teoretiskt förhållningssätt som anses vara mest synligt även i motgångar. LÄS MER

 5. 5. Mångfald, tillit och flyktingkris : Social tillit i Sverige åren 2011–2017

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Sixten Svanberg; [2020]
  Nyckelord :trust diversity; tillit flyktingkris mångfald etnicitet;

  Sammanfattning : This paper sets out to examine the correlation between social trust and ethnic heterogeneity. Between the years 2011 and 2015 Sweden experienced a previously unprecedented increase in the number of people applying for asylum. The study uses data from a nationwide survey to measure social trust under the period 2011 to 2017. LÄS MER