Sökning: "flyktingsituationen 2015"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden flyktingsituationen 2015.

 1. 1. Håll gränsen! : Gränsövervakning i krig – en polisiär utmaning

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kriminologi och polisiärt arbete

  Författare :Fredrik Nygren; [2022]
  Nyckelord :totalförsvar; civilt försvar; krisberedskap; samverkan; krig; polis; gränskontroll; gränsövervakning;

  Sammanfattning : Om det blir krig i Sverige eller dess närhet vilar ett stort ansvar på Polismyndigheten att kontrollera vem som rör sig in och ut ur landet. Studien syftar till att undersöka och analysera polisens organisatoriska förutsättningar att utföra uppdraget i samverkan med andra myndigheter. LÄS MER

 2. 2. När berättelsen byts - En kvalitativ studie om hur aktiva inom Socialdemokraterna hanterade omläggningen av flyktingpolitiken 2015

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Carl-Johan Friman; [2020]
  Nyckelord :Socialdemokraterna; flyktingsituationen 2015; partikultur; lojalitet; Festinger; kognitiv dissonans; kognitiva element; dissonansreduktion; Social Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Under flyktingsituationen 2015 genomförde Socialdemokraterna i regeringsställning en hastig omläggning från en generös till en restriktiv flyktingpolitik. Omläggningen i denna värdeladdade fråga skapade debatt inom partiet men etablerades likafullt som partiets nya hållning. LÄS MER

 3. 3. Frivilligas roll för upprätthållandet av samhällets resiliens under flyktingsituationen 2015

  Master-uppsats, Lunds universitet/Riskhantering (CI); Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Klara Peraic; [2019]
  Nyckelord :resiliens; frivilliga; flykting; krishantering; flyktingkris; Social Sciences;

  Sammanfattning : During the years, societies have faced different complex and hazardous events which has put their resilience to test. The refugee crisis is one event that usually do not fall within the framework of what a country or a political sector is prepared for. LÄS MER

 4. 4. Från Alan Kurdi till Kjell Bergqvist - En studie om bildgestaltningen av flyktingsituationen under hösten 2015 i svensk tryckt press

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Adam Elmervik; Alice Hermansson; Amanda Karlsson; [2018-09-07]
  Nyckelord :Refugee crisis; visual framing; fall 2015; news photos; news values; orientalism;

  Sammanfattning : The intention of this analysis has been to investigate how the so called refugee crisis in the fall of 2015 was framed in news photos, in Swedish print media. Within this question at issue, the analysis has aspired to discover possible differences between the selected newspapers, and between different time periods during the fall of 2015. LÄS MER

 5. 5. När verkligheten gör sig påmind: en retorisk kartläggning av hur Stefan Löfvens regering hanterade flyktingsituationen 2015

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Retorik

  Författare :Jesper Robild; [2018]
  Nyckelord :Retorik; Stefan Löfven; Åsa Romson; migrationspolitik; dramatism; second persona; socialkonstruktivism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Föreliggande uppsats tillämpar ett flertal retoriska teoribildningar och tillhörande analysmetoder samt metodiskt bruk av socialkonstruktivism, med ambitionen att kartlägga och därmed öka förståelsen för de språkliga drag som kom till uttryck när Stefan Löfvens regering hanterade omläggningen av flyktingpolitiken hösten 2015. De artefakter som behandlas i en komparativ analys utgörs av Löfvens tal vid en manifestation för flyktingar den 6/9 2015 och den pressträff han höll tillsammans med Åsa Romson den 24/11 2015. LÄS MER