Sökning: "flytande intelligens"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden flytande intelligens.

 1. 1. BILINGUALISM AND INHIBITORY CONTROL : The relationship between hours of speaking a second language and inhibition

  Master-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Patrik Karlsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In the globalized world of today the ability to speak more than one language, known asbilingualism, has become more common now than ever. There is research indicating thatlanguage processing accounts for the well debated „bilingual advantage‟ in inhibitory control. LÄS MER

 2. 2. Test-enhanced learning, working memory and fluid intelligence

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Dennis Nordstrand; [2016]
  Nyckelord :working memory; intelligence; test effect; test-enhanced learning; gF; practice testing; arbetsminne; intelligens; testeffekt; testbaserat lärande; gF;

  Sammanfattning : Under det senaste decenniet har testbaserat lärande väl etablerats som ett effektivt sätt att främja hållbar inlärning. Många sorters material och omständigheter har utforskats i relation till denna metod. Endast nyligen har dock individuella skillnader i relation till testbaserat lärande fått uppmärksamhet som ett forskningsområde. LÄS MER

 3. 3. Kreativt matematiskt grundat resonerande och effekter av arbetsminne, flytande intelligens och Need for Cognition

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Josefin Stålnacke; Marianne Warme; [2016]
  Nyckelord :inlärning; matematik; arbetsminne; flytande intelligens; Need for Cognition;

  Sammanfattning : Tidigare forskning har visat att kreativt matematiskt grundat resonerande (CMR) är en mer effektiv metod än algoritmiskt resonerande (AR) för att lära sig matematik. Kognitiv förmåga samt personlighet har också visats påverka inlärningen. LÄS MER

 4. 4. Ett Oskarpt Beslut : om Oskarp Logik i speldesign

  Kandidat-uppsats, Högskolan på Gotland/Institutionen för speldesign, teknik och lärande

  Författare :Mikael Hedenström; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper examines possible applications of fuzzy logic on the field of artificial intelligence in digital games. It describes fuzzy logic in contrast to crisp logic. The paper will give several examples of possible applications of fuzzy logic-based decision making for game AI. LÄS MER

 5. 5. KOGNITIV PROBLEMLÖSNING UNDER STRESS : PÅVERKAR FYSIOLOGISK AROUSAL PRESTATIONEN?

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :David Simonsson-Sarnecki; [2010]
  Nyckelord :stress; performance; peak performance; arousal; physiological arousal; APM; Advanced Progressive Matrices; cognitive ability; police; time pressure; running; self-defence; IQ; liquid intelligence; cognitive pre-activation; mental load; cognitive load; psyched-up; stress; prestation; optimal prestation; fysisk ansträngning; APM; Advanced Progressive Matrices; kognitiv problemlösning; tidspress; polis; löpning; självskydd; IQ; flytande intelligens; kognitivföraktivering; kognitivbelastning; mentalbelastning; taggning;

  Sammanfattning : Förmågan att prestera under akut eller kraftig stress är en förutsättning för en del yrken. Forskningsresultaten gällande hur stress påverkar prestation pekar åt olika håll. Denna studie undersökte sambandet mellan fysiologisk arousal och kognitiv problemlösningsförmåga under stress. LÄS MER