Sökning: "flyttkedjor"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade ordet flyttkedjor.

 1. 1. Boendesegregation och fysisk planering : En fallstudie om tankesätt och planering mot boendesegregation

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Felix Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :Boendesegregation; Fysisk planering; Socioekonomisk segregation; Etnisk segregation; Demografisk segregation; Grannskapseffekter; Integration; Mångfald; Blandade upplåtelseformer; Flyttkedjor; Attraktiv boendemiljö; Allmännyttan; Tankefigur; Institutionalisering; Stigberoende;

  Sammanfattning : Boendesegregationsfrågan har under de senaste årtiondena blivit mer och mer uppmärksammad i den kommunala planeringen. Personer med olika bakgrund och attribut bor allt mer segregerat, där den geografiska uppdelningen debatteras för att innebära social exkludering och utsatthet. LÄS MER

 2. 2. Effekter av marknadshyror i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jenny Ruge; Linnea Nilsson; Ulrica Melin; [2019]
  Nyckelord :reglering; avreglering; marknadshyra; fri hyressättning; hyressättning;

  Sammanfattning : I denna studien undersöks hur hyresmarknaden kan påverkas av att marknadshyror införs. Uppsatsens syfte är bilda förståelse för hur Sveriges hyressättningssystem fungerar samt hur marknadshyror påverkar hyrorna, flyttkedjor, segregation och byggandet. LÄS MER

 3. 3. Den ekonomiska politiken begränsar flyttviljan

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jakob Gustafsson; Eric Lagerlöf; Daniel Bokhari Friberg; [2019]
  Nyckelord :Transaktionskostnad; Ekonomisk politik; Ränta; Amorteringskrav; Uppskov; Reavinstbeskattning; Flyttkedjor; Lock-in-effekt;

  Sammanfattning : Sammanfattning Examensarbetets titel: Den ekonomiska politiken begränsar flyttviljan Seminariedatum: 2019-05-27 Ämne/kurs: FF321F Författare: Daniel Bokhari Friberg, Eric Lagerlöf och Jakob Gustafsson Handledare: Martin Grander Nyckelord: Transaktionskostnad, ekonomisk politik, ränta, amorteringskrav, uppskov, reavinstbeskattning, flyttkedjor, lock-in-effekt. Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vilka faktorer som påverkar äldre människors benägenhet att flytta samt vilken effekt den nuvarande ekonomiska politiken har på den svenska bostadsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Flyttkedjors effekt på bostadsmarknaden : en bostadspolitisk strategi länkad till social hållbarhet eller ökad segregation?

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Joakim Ziegler; [2019]
  Nyckelord :nyproduktion; flyttkedjor; bostadsvakanser; socialt hållbar stadsutveckling;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att förstå hur nyproducerade bostäder direkt och indirekt, genom efterföljande flyttkedjor, påverkar bostadsmarknaden och boendesituationen för olika typer av hushåll. Detta ges svar genom en fallstudie på Höganäshems två nyproducerade allmännyttiga bostadsprojekt med skilda förutsättningar på pappret. LÄS MER

 5. 5. Fångade i sina egna hem? En kvalitativ undersökning om äldre svenskars boendesituation

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Viggo Sjöström; Velin Olsson; [2019]
  Nyckelord :flyttkedjor; flyttkedja; äldre; boende;

  Sammanfattning : Sveriges äldre blir allt fler, därför är det viktigt att samhället förbereder sig för deras bostadsbehov. De äldres bostadssituation kan påverka hela den svenska bostadsmarknaden och kan komma att göra det mer och mer om inget görs. LÄS MER