Sökning: "fmod"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet fmod.

 1. 1. Advanced Real­Time sound techniques for Virtual Reality headsets

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskapLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Johan Yngman; Emil Westergren; [2014]
  Nyckelord :virtual reality; c#; opengl; binaural sound; dynamic sound; sound model; fmod; sound propagation; oculus rift;

  Sammanfattning : Virtual reality headsets, like the Oculus Rift, uses visual tricks to enhance the feeling of immersion in virtual reality applications. This thesis explores the possibilities of creating an immersive sound experience to go along with the visuals. LÄS MER

 2. 2. 3D Surround Sound Application for Game Environments

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Alfred Tång; [2014]
  Nyckelord :3D Audio; 3D Sound; spatial audio; server; client; metro; osx; audio; FMOD; FMOD Ex; audio software; immersive envrionments; virtual; game; sweden; västerås; vasteras; mdh;

  Sammanfattning : This report covers the creation and implementation of a 3D audio application using FMOD Ex API. The report will also cover a walkthrough of the basic principles of 3D and surround audio, examples of other uses of 3D audio, a comparison between available technologies today, both software and hardware and finally the result of the implementation of the 3D sound environment software, both server and client. LÄS MER

 3. 3. Analys av teknik för implementering av 3D-ljud i Gizmo3D

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :David Kästel; [2005]
  Nyckelord :Datorteknik; 3D-ljud; Gizmo3D; VR; akustik; rumsakustik; realtidsgrafik; scengraf; OpenAL; FMOD; Saab Training Systems AB; Datorteknik;

  Sammanfattning : I takt med att datorindustrin lyckas simulera både verklighetstrogna grafikvärldar och fysika-liska modeller i realtid ställs allt större krav på ljudupplevelsen. Gizmo3D är ett verktyg för att visualisera grafik som kan integreras i VR-applikationer. LÄS MER