Sökning: "fn på svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 300 uppsatser innehållade orden fn på svenska.

 1. 1. Fredsbevarande utan fred att bevara : Ulf Henricssons och Nordbat 2:s påverkan på Tuzlaområdets aktörer under BA 01 i Bosnien

  Kandidat-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Viktor Lindhé von Ehren; [2024]
  Nyckelord :Bosnien; FN; UNPROFOR; Ulf Henricsson; Nordbat 2; BA 01;

  Sammanfattning : UNPROFOR, den FN-ledda fredsbevarande insatsen i forna Jugoslavien, kan i dag sessom ineffektiv och oändamålsenligt utformad, eller till och med misslyckad, på grundav byråkratiska problem och en ovilja att frångå klassiskt fredsbevarande, vilketförutsätter existerande fred att bevara. Den nordiska insatsstyrkan Nordbat 2, beståendefrämst av svenska förband, och framför allt dess första rotation BA 01, kan i dettasammanhang ses som en anomali. LÄS MER

 2. 2. Svensk solenergiutveckling i Afrika. En studie om svenska aktörers investeringar inom solenergi i Afrika söder om Sahara

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Jonathan Lind Eriksson; Mattias Jakobsson; [2023-11-08]
  Nyckelord :Solenergi; Afrika söder om Sahara; SDG 7; solenergiinvesteringar; klimatförändringar; fattigdom; solcellsparker;

  Sammanfattning : Afrika söder om Sahara är den region i världen med den största utbredda fattigdomen. En indikation på detta är bristen på elektricitet, där två tredjedelar av hushållen står utan. LÄS MER

 3. 3. Polestar 2 och de globala målen. Tillverkningsprocessen för Polestar 2 och dess betydelse för FN:s globala mål 12 & 13

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Annie Kullberg; Isabella Lindell; [2023-09-25]
  Nyckelord :Polestar; FN:s globala mål 12 13; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : Det svenska elbilsföretaget Polestar specialiserar sig på elektriska prestandabilar med fokus på klimatneutralitet, cirkularitet, transparens och inkludering. Polestar strävar efter att förbättra dagens samhälle samt främja övergången till en hållbar och eldriven mobilitet. LÄS MER

 4. 4. Hållbarhetsrapportering i svenska onoterade företag – Före och efter Covid-19 bröt ut

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lisa Gustafsson; Silvia Zecevik; [2023-08-10]
  Nyckelord :Onoterade företag; hållbarhetsrapportering; Covid-19; kris; legitimitetsteorin; institutionella teorin; SDG;

  Sammanfattning : Bakgrund och problem: Covid-19 har globalt uppmärksammat hur företag reagerar på miljömässiga, sociala och ekonomiska frågor. Pandemin har även väckt frågor om företags agerande och ansvar gentemot intressenter. Hållbarhetsrapporteringen besitter därmed en viktig roll i krishantering. LÄS MER

 5. 5. Determinanter bakom anställda och lokalsamhällens grad av inflytande i onoterade svenska bolags hållbarhetsupplysningar: En kvantitativ studie om onoterade svenska bolags intressentupplysningar i en reglerad och frivillig rapporteringskontext mellan år 2018-2021

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Karl-Emil Vik; Filip Malmberg; [2023-08-10]
  Nyckelord :Hållbarhetsredovisning; Intressentupplysningar; Intressentteorin; Legitimitetsteorin; GRI; Anställda; Lokalsamhällen; CSR; CSRD; Årsredovisningslagen;

  Sammanfattning : Bakgrund & problematisering: Hållbarhetsrapportering har länge varit ett omdiskuterat område med stor variation mellan reglerad och frivillig rapportering, vilket har medfört en försämrad jämförbarhet mellan bolag. Forskning kring hållbarhetsrapportering i noterade bolag har fångat upp ett flertal samband men det råder en avsaknad av forskning kring onoterade bolag. LÄS MER