Sökning: "fn tyskland"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden fn tyskland.

 1. 1. Agenda 2030 – en hoppfull framtid?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Milica Milic; Emma Månsson; Linda Erwe; [2019]
  Nyckelord :Agenda 2030; hållbarhet; FN:s globala mål; redovisning; hållbarhetsredovisning; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna studie är att undersöka om det finns några skillnader mellan hur företag i Sverige respektive Tyskland rapporterar om FN:s globala mål för hållbar utveckling. Vidare ger uppsatsen exempel på möjliga förklaringar till resultaten. LÄS MER

 2. 2. Abandon All Labour Rights, Ye Who Enter Here: The Labour Rights of Prisoners

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linus Nilsson; [2017]
  Nyckelord :labour law; public international law; Prisoners; Prison; International Labour Organisation; ILO; Human Rights; Human Rights Law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Prisoners are somewhat overlooked in international law. There is no binding global instrument regarding their treatment. Regulations are left to the national legislators, though there are a few regional instruments concerning prisoners. LÄS MER

 3. 3. Legaliseringen av prostitution i Tyskland - En kränkning av det mänskliga värdet?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Elsa Edling; [2015]
  Nyckelord :civilrätt; EU-rätt; rättsvetenskap; prostitution; Tyskland; människovärde; mänskligt värde; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Genom prostitutionslagen som trädde i kraft 2002 blev prostitution lagligt i Tyskland. Syftet med denna uppsats är att reda ut om prostitutionslagen kan anses förenlig med den tyska grundlagens bestämmelser om det mänskliga värdet. LÄS MER

 4. 4. Avrätta eller avskaffa? - En rättshistorisk utredning av dödsstraffets avskaffande

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Veronica Lundström; [2014]
  Nyckelord :Rättshistoria; Dödsstraff; Straffrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Dödsstraffet är ett straff som har diskuterats i hundratals år. Jag är själv fascinerad av de argument som har använts, och fortfarande används, för och emot bibehållandet av strafftypen. Genom att studera förarbeten och doktrin har jag försökt utreda hur och varför Sverige avskaffade dödsstraffet. LÄS MER

 5. 5. Medicinsk turism : En studie av medicinsk turismutveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad/Högskolan i Halmstad

  Författare :Lena Donnström; Aya Hifawi; [2013]
  Nyckelord :Turism; humaniora och medicinsk turism;

  Sammanfattning : Idag reser människor till allt fler länder för att utföra operationer. Tack vare Internet kan man idag hitta billiga flygresor och information om vad som är bra och mindre bra. LÄS MER