Sökning: "fn veto"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden fn veto.

 1. 1. "De två vetoländerna står i skamvrån" : En diskursanalys av tryckt svensk nyhetsmedias rapportering om FN:s säkerhetsråd under februari 2012 och december 2016

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Söderbäck; [2018]
  Nyckelord :FN:s säkerhetsråd; legitimitet; konstruktivism; Syrien-konflikten;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att studera hur tryckt svensk nyhetsmedia skriver om FN:s säkerhetsråd, med utgångspunkt i två kritiska tillfällen då två av de permanenta medlemsstaterna använt sig av vetomakten för att rösta nej till resolutioner. Ett mer preciserat syfte är att studera hur svensk tryckt nyhetsmedias rapportering framställer säkerhetsrådets legitimitet. LÄS MER

 2. 2. Responsibilty to protect - Innebörden av R2P och dess implementering av FN:s säkerhetsråd.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Rebecca Jonsson; [2018]
  Nyckelord :Folkrätt; R2P; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Responsibility to protect is a principle developed in order to try to protect citizens from atrocious and systematic crimes when a host state does not want to or does not have the possibility to do so themselves, and was first mentioned by the International Commission for Intervention and State Sovereignty in 2001. R2P is based on the idea that each individual state has a responsibility to protect its population from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity, but if a state fails to do so, the international community, through the UN, has a secondary responsibility to protect those citizens. LÄS MER

 3. 3. Humanitarian interventions - Should it be legal under contemporary international law?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Maria Alderin; [2018]
  Nyckelord :Public international law; Humanitarian interventions; Human rights; Responsibility to protect; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Humanitarian interventions is a well debated subject within international law. When it comes to the legality of humanitarian interventions the international community is divided and a lot of material regarding such interventions can be found. LÄS MER

 4. 4. Can a veto undermine international peace and security? - A discussion on the legitimacy of veto decisions concerning the question on Syria

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Jenny Edstrand; [2017]
  Nyckelord :Public International Law; Folkrätt; UN; FN; Security Council; Säkerhetsrådet; Legitimacy; veto decisions; Syria; amendments; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Since the start of the conflict in Syria, the determination of the conflict has changed and engaged the global community. There have been, and still are, several opinions from both organisations and the media, on the conflict in Syria as well on the United Nations Security Council. LÄS MER

 5. 5. De fem som styr säkerhetsrådet : En undersökning av de fem permanenta medlemmarnas användning av vetot mellan 1946 och 1990

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Historiska institutionen

  Författare :Lena Jonsson; [2017]
  Nyckelord :UN; the security council; FN; säkerhetsrådet;

  Sammanfattning : The United Nations was founded right after World War Two by the Allied, namely Great Britain, the United States and the Soviet Union. The most important organ within the United Nations was the Security Council and the three founding nations, plus France and China, was given the permanent seats of the Security council. LÄS MER