Sökning: "fns barnkonvention"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden fns barnkonvention.

 1. 1. Skolgårdsgestaltningen påverkar användningen : gröna kvaliteter stärker ungdomars rätt till lek och vila

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Rut Lindeberg; [2021]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; ungdomar; skolgårdsgestaltning; barnkonventionen; gröna kvaliteter;

  Sammanfattning : Kring ungdomars skolgårdar finns en osäkerhet, målgruppen räknas som barn samtidigt som de närmar sig vuxen ålder. FNs Barnkonvention blev 2020 svensk lag vilket ger ungdomar rätt till lek och vila, under pauser från skolarbetet. Skollagen ger dock inget uttalat stöd för en skolgård utan fokuserar på målstyrda kunskapskrav. LÄS MER

 2. 2. (Liv)moder till uthyrning? En undersökning inför en eventuell framtida reglering av surrogatmoderskap

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Josefine Olsson; [2020]
  Nyckelord :familjerätt; surrogatmoderskap; surrogatmödraskap; surrogate motherhood; surrogacy; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Surrogatarrangemang har varit kraftigt debatterat i Sverige. I dagens läge finns ingen reglering på området. Surrogatarrangemang sker dock ändå genom att svenskar åker utomlands eller utför heminsemination. Detta innebär att barn tillkommer men det finns ingen reglering som hanterar dess rättsliga förhållanden. LÄS MER

 3. 3. Tvångsomhändertagna ungdomars upplevelser av delaktighet och bemötande i kontakten med socialtjänsten

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik; Högskolan Väst/Avdelningen för socialt arbete och socialpedagogik

  Författare :Linus Serholt; Olle Eklid; [2018]
  Nyckelord :LVU; tvångsvård; ungdomar; upplevelse; delaktighet; bemötande; socialtjänsten;

  Sammanfattning : Tvångsvård, i form av akutplacering på särskilda ungdomshem, syftar till att bryta ett destruktivt beteende och möjliggöra socialtjänstens vidare vårdplanering. Studiens syfte är att studera akutplacerade ungdomars upplevelser av delaktighet och bemötande i kontakten med socialtjänsten, hur dessa upplevelser påverkar ungdomarna samt hur de definierar en idealbild av delaktighet och bemötande under vård och behandling. LÄS MER

 4. 4. Barnperspektiv i fysisk planering : En kartläggning av metoder för systematiskt arbete

  Kandidat-uppsats, KTH/Samhällsplanering och miljö

  Författare :Sarah Brunzell; [2017]
  Nyckelord :Fysisk planering; Barnperspektiv; Stadsplanering; Planerarens roll; Barn i stad;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att se hur barnperspektivet beaktas i den fysiska planeringen på kommunal nivå och att kartlägga metoder som kan hjälpa planerare i sitt arbete. Detta är en litteraturstudie som undersöker barnens rättigheter, hur barnens hälsa påverkas av den byggda miljön och hur de kan involveras i planeringen. LÄS MER

 5. 5. Häktningsinstitutet och FNs barnkonvention : ny lag, nya möjligheter?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Teresa Conde Karpe; [2015]
  Nyckelord :Processrätt;

  Sammanfattning : .... LÄS MER