Sökning: "förband"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet förband.

 1. 1. Branddimensionering av anslutning i KL-trä med inslitsad plåt och dymlingar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sofie Bengtsson; Felix Göransson; [2020]
  Nyckelord :Korslaminerat trä; KL-trä; Dymlingar; Branddimensionering; Brandmotstånd; Inslitsad plåt;

  Sammanfattning : Denna studie beskriver och analyserar de viktigare delarna kring branddimensionering för exponerat korslaminerat trä (utan beklädnad) med avseende på anslutningar med inslitsade plåtar och dymlingar. Det är dock brist på beräkningsmetoder för sådana anslutningar. LÄS MER

 2. 2. Tidskritisk utvinning och exploatering av data i konfliktmiljöer

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Karl Silfver; Sebastian Arstorp; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : IT-forensik är idag en essentiell del av brottsutredningar. Dagens samhälle blir allt mer digitaliserat och därmed även brottslingar, terrorister och andra tänkbara motståndare. LÄS MER

 3. 3. Officersprogrammet, ett särintresse

  Master-uppsats, Försvarshögskolan

  Författare :Joakim Sturesson; [2020]
  Nyckelord :Military innovation; PME; Military Professional Education; Adoption Capacity Theory; Militär anpassning;

  Sammanfattning : Försvarsmakten befinner sig i en transformation från ett insatsförsvar till ett invasionsförsvar. Anpassning sker vid Försvarsmaktens samtliga förband och berör all tjänstgörande personal. LÄS MER

 4. 4. GRKPBV 90 – Militär nytta kopplat till teknisk tjänst

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Anton Palmgren; [2018]
  Nyckelord :Self-propelled artillery; maintenance; technical service; technical availability; Swedish armed forces; military utility; Granatkastarpansarbandvagn 90; GRKPBV 90; underhåll; teknisk tjänst; teknisk tillgänglighet; Svenska Försvarsmakten; militär nytta;

  Sammanfattning : Studien kopplar införandet av ett nytt självgående förbandsknutet bataljonsartilleri vid namn Granatkastarpansarbandvagn 90, GRKPBV 90 till teknisk tjänst. Studien tar en militärteknisk ansats då teknisk tjänst historiskt sett ofta blir förbisett i militära sammanhang. LÄS MER

 5. 5. Utdragskapacitet Sidokoppling Håldäck

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :William Sandahl; Jesper Bragsjö; [2017]
  Nyckelord :concrete; precast concrete; hollow-core slabs; joints; tie-connections; tensile capacity; pull-out test; accidental loads; progressive collapse; betong; prefabricerad betong; håldäckselement; förband; koppling; dragkapacitet; utdragsprov; olyckslast; fortskridande ras;

  Sammanfattning : To achieve structural integrity in precast concrete systems, connections between elements must be capable to transfer both vertical and horizontal loads which puts high demands on single ties. Hollow-core slabs are often used to stabilize the structural system which puts high demands on the connections between the slab and the buildings stabilizing units. LÄS MER