Sökning: "förband"

Hittade 4 uppsatser innehållade ordet förband.

 1. 1. GRKPBV 90 – Militär nytta kopplat till teknisk tjänst

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Försvarshögskolan

  Författare :Anton Palmgren; [2018]
  Nyckelord :Self-propelled artillery; maintenance; technical service; technical availability; Swedish armed forces; military utility; Granatkastarpansarbandvagn 90; GRKPBV 90; underhåll; teknisk tjänst; teknisk tillgänglighet; Svenska Försvarsmakten; militär nytta;

  Sammanfattning : Studien kopplar införandet av ett nytt självgående förbandsknutet bataljonsartilleri vid namn Granatkastarpansarbandvagn 90, GRKPBV 90 till teknisk tjänst. Studien tar en militärteknisk ansats då teknisk tjänst historiskt sett ofta blir förbisett i militära sammanhang. LÄS MER

 2. 2. Utdragskapacitet Sidokoppling Håldäck

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :William Sandahl; Jesper Bragsjö; [2017]
  Nyckelord :concrete; precast concrete; hollow-core slabs; joints; tie-connections; tensile capacity; pull-out test; accidental loads; progressive collapse; betong; prefabricerad betong; håldäckselement; förband; koppling; dragkapacitet; utdragsprov; olyckslast; fortskridande ras;

  Sammanfattning : To achieve structural integrity in precast concrete systems, connections between elements must be capable to transfer both vertical and horizontal loads which puts high demands on single ties. Hollow-core slabs are often used to stabilize the structural system which puts high demands on the connections between the slab and the buildings stabilizing units. LÄS MER

 3. 3. En grund värd att stå på? : Bikupan AB och Försvarsmaktens värdegrundsarbete mellan 2004-2009

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Försvarshögskolan/Försvarshögskolan

  Författare :Erik Gelderman; [2014]
  Nyckelord :Värdegrundsarbete; Försvarsmakten; Bikupan; förändringsstrategi; implementering; organisationsteori; John Kotter;

  Sammanfattning : 2004 påbörjades ett projekt inom Försvarsmakten, vilket syftade till att ta fram och implementera en gemensam värdegrund för hela organisationen. Ansvariga för projektet blev konsultföretaget Bikupan AB. LÄS MER

 4. 4. Tillämpning av klämkraftsmätning på kritiska förband inom produktion

  Master-uppsats, Lunds universitet/Maskinelement

  Författare :Rickard Holm; Thomas Johansson; [2009]
  Nyckelord :Elongation controlled tightening; Clamp force; Preload; Ultrasound; Screw joints; Scania ; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Elongation controlled tightening Authors: Rickard Holm and Thomas Johansson Supervisors: Magnus Danielson, Head of DEMD, Scania CV AB Tor Ronnholm – Quality Technician, DEMD, Scania CV AB Unto Ojaniemi – Quality Engineer, DEMD, Scania CV AB Problem Discussion: Within Scania’s engine assembling the engines are assembled, tested and painted. Based on the customers increased demands on higher power and torque, longer service life, experienced quality and decreasing of weight Scania increases their demands on their engines. LÄS MER