Sökning: "förberedelseklass"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet förberedelseklass.

 1. 1. Nyanländ i svenska skolan - en fallstudie : Från kartläggning till förberedelse till reguljär klass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik; Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Sara Azimi; Azzeddine Elmir; [2019]
  Nyckelord :Nyanlända; modersmål; tvåspråkighet; flerspråkighet; mottagandet; förberedelseklass; SVA; kartläggning;

  Sammanfattning : People are increasingly moving from one country to another, whether it be because of searching for new opportunities to work and study, or less voluntary movements such as fleeing wars and oppression. Upon arrival they become part of a structure in the receiving country, designed to facilitate their integration into the new country. LÄS MER

 2. 2. ”De tycker de lär sig så mycket” : En kvalitativ studie om lärarperspektivet på förberedelseklass för nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Manigeh Babaei Livary; [2017]
  Nyckelord :nyanlända; förberedelseklass; mottagningsmodell; direktplacering; ämneslärare; skolspråk;

  Sammanfattning : Sverige har haft omfattande invandring av utländska barn och ungdomar senaste åren och svenska skolan har en utmaning att möta alla nya elever som kommit. Undervisning av nyanlända elever sker i huvudsak enligt två modeller, förberedelseklass och direktplacering. LÄS MER