Sökning: "förutsättning för vidareutbildning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden förutsättning för vidareutbildning.

  1. 1. Ska vila på vetenskaplig grund... : En studie om lärares förutsättningar för vidareutbildning

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Jakob Tham; [2013]
    Nyckelord :continuing professional development; CPD; school research; proven experience; disciplinary foundation; prerequisite for continuing professional development; primary school; Vidareutbildning; forskning i skolan; beprö̈vad erfarenhet; vetenskaplig grund; förutsättning för vidareutbildning; grundskolans tidigare år;

    Sammanfattning : In Based upon disciplinary foundation... – A study on teachers’ prerequisite for continuing pro- fessional development (CPD) I have examined the prerequisites that teachers in Nacka have for CPD, due to the new school law that states that all teaching must be based upon disciplinary foundation and proven experience. LÄS MER