Sökning: "förväntningar"

Visar resultat 1 - 5 av 152 uppsatser innehållade ordet förväntningar.

 1. 1. Spegel, spegel på väggen där, säg mig vem som mest lämplig för tjänsten är? : en vinjettstudie om chefers tankesätt i rekryteringsprocesser

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Johanna Möller; Beatrice Cehlin; [2020]
  Nyckelord :Spegelbild; rekrytering; mångfald; chefer; könsetiketter;

  Sammanfattning : Historiskt sett har segregeringen mellan könen alltid varit ett problem. Uppdelningen av arbetsmarknaden bidrar till våra olika förväntningar och de stämplar som finns på könen. Mångfalden begränsas av att vi rekryterar vår egen spegelbild. Syftet med studien är att undersöka om chefer rekryterar sin egen spegelbild. LÄS MER

 2. 2. Aspekter som kan påverka flerspråkiga elevers möjligheter att utveckla kunskaper i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jonnah Öhman; [2020]
  Nyckelord :Flerspråkighet; Identitetsutveckling; Lärande; Lärares förväntningar; Matematik; Normaliserande diskurs; Kommunikativa resurser;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt avser att identifiera aspekter som kan påverka flerspråkiga elevers möjligheter att utveckla kunskaper i matematik med syftet att öka förståelsen för varför flerspråkiga elever generellt har sämre måluppfyllelse i matematik. Metoden för arbetet utgörs av en litteratursökning i ämnet samt en sammanställning och avslutande diskussion kring vilka aspekter som kan påverka flerspråkiga elevers möjligheter att utveckla kunskaper i matematik. LÄS MER

 3. 3. Design and implementation of an administration portal : A web application interface with focus on accessibility and usability

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Alexander Sandberg; [2020]
  Nyckelord :industrial design engineering; user interface design; user experience; universal design; web accessibility; information architecture; teknisk design; användargränssnitt; användarupplevelse; universell utformning; webbtillgänglighet; informationsarkitektur;

  Sammanfattning : The last few years, giant companies like Facebook and Google have taken over the publishing market by attracting both advertisers and users to their platforms. This has caused smaller news publishers to lose their influence and their independence in the industry. LÄS MER

 4. 4. Barns språkutveckling i utemiljö : Förskollärares erfarenheter och upplevelser

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen; Stockholms universitet/Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daygee Rose Toom; Marlene Unander; [2020]
  Nyckelord :Språkutveckling; förskoledidaktik; förskollärare; utemiljö; fenomenologi;

  Sammanfattning : I den senaste läroplanen för förskolan och i aktuell forskning betonas allt mer utevistelsens betydelse för barns språkutveckling, samtidigt som forskningsintresset är begränsat. Syftet med denna studie är att närmare belysa det väsentliga i förskollärares upplevelser och förståelser av sin roll som förskollärare i en språkutvecklande utemiljö. LÄS MER

 5. 5. Nivågruppering inom matematikämnet : Hur påverkas elevers lärande av undervisning i homogena grupper?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Lina Anderberg; Elin Bogren; [2020]
  Nyckelord :nivågruppering; homogen; heterogen; lärande; självbild; förväntningar;

  Sammanfattning : Detta är en systematisk litteraturstudie som fokuserar på nivågruppering inom matematikämnet i grundskolan. Syftet är att undersöka hur sådana grupperingar kan tillämpas samt hur det påverkar elevers lärande. Den data som samlats in har sammanställts i en innehållsanalys. LÄS MER