Sökning: "foam"

Visar resultat 1 - 5 av 235 uppsatser innehållade ordet foam.

 1. 1. Electrochemical oxidation of PFAS in soil conditions : Using Boron-doped diamond electrodes and iron electrodes

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Alexander Öhberg; [2022]
  Nyckelord :PFAS ELECTROCHEMICAL OXIDATION IN-SITU DESTRUCTION MINERALISATION REMOVAL;

  Sammanfattning : Per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) are a rising topic in the field of contaminated sites around the world, with destruction of these being an area in dire need of innovation. Previous experiments of destructive character have been proven efficient using boron doped diamond electrodes (BDD) in small scale electrochemical cells. LÄS MER

 2. 2. Define optimum process conditions to produce CO2 adsorbents from pur materials

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Daniel Pantzar; Anton Coates; [2022]
  Nyckelord :Carbon capture and storage; Adsorbent; Chemical activation;

  Sammanfattning : The Carbon Capture and Storage method has been acknowledged for the capabilities of reducing up to 20% CO2 emissions. Development of porous carbon materials prepared from polyurethane foam adsorbent were investigated for capture of CO2. In this thesis work, the carbon material was chemically activated through the direct and indirect methods. LÄS MER

 3. 3. Frame Sections for Highly Insulated Industrial Doors

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktutveckling

  Författare :Frida Sterner; Sofia Björnsson; [2022]
  Nyckelord :Product development; ASSA ABLOY; Frame section; Overhead sectional door; U-value; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta examensarbete, utfört i samarbete med ASSA ABLOY Entrance Systems, syftar till att utveckla en ny ramsektion för industriella takskjutportar. Takskjutportarna är en del av den befintliga produktportföljen och finns i två olika tjocklekar, 42 och 82 mm. LÄS MER

 4. 4. REMOVAL OF PFAS FROM WASTEWATER THROUGH ADSORPTION AND SORBENT INCINERATION

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Aston Sandblad; [2022]
  Nyckelord :PFAS; Adsorption; Incineration;

  Sammanfattning : Per- and polyfluoroalkyl substances, PFAS, are a manufactured group of chemicals that have been found to be toxic to humans and the environment. Exposure to PFAS may include birth defects for infants as well as an increased risk of cancer. LÄS MER

 5. 5. Hur kan en gammal industribyggnad med kulturhistoriskt värde göras om till bostäder? : En fallstudie av lokstallarna i Bollnäs

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :William Albeman; Emma Lif; [2022]
  Nyckelord :Re-use; Refurbish; renovate; distortion; industrial building; energy efficiency; Varsamhet; återbruk; ändringsarbete; industribyggnad; energieffektivisering;

  Sammanfattning : In Sweden there is a shortage of housing whilst old, abandoned industrial buildingstake up space on desirable land. These buildings generally do not live up to today’s standards regarding comfort and energy efficiency and are therefore not used today. LÄS MER