Sökning: "foam"

Visar resultat 1 - 5 av 183 uppsatser innehållade ordet foam.

 1. 1. Översilningsytors potential att rena lakvatten från PFAS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Emma Larsson; [2020]
  Nyckelord :PFAS; leachate; overland flow area; waste facility; waste; landfill; PFAS; lakvatten; översilningsytor; avfallsanläggning; avfall; deponi;

  Sammanfattning : Poly- and perfluorinated alkyl substances (PFASs) is a group of more than 5000 different substances, of which all consist of a fluorinated carbon chain resulting in a strong bond. Most of these substances are shown to be persistent, bioaccumulative and toxic for both humans and the environment. LÄS MER

 2. 2. INTERMEDIATE-SCALE TESTS AND CONE CALORIMETER TESTS - FIRE BEHAVIOUR OF SELECTED FACADE MATERIALS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Brandteknik

  Författare :Tanja Cernosa; [2020]
  Nyckelord :Fire behaviour; Intermediate-scale facade tests; cone calorimeter; stone wool; phenolic foam; WRB; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : In the last few years, the implementation of well-ventilated façades in buildings increased due to their improved energy performance. However, their double-wall construction due to the limited airflow within an air cavity represents a significant fire risk, since the flames that spread into the air cavity can elongate up to ten times. LÄS MER

 3. 3. Biobaserade material i fotbollsbenskydd

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Emil Gribbling; [2020]
  Nyckelord :Sustainable development; bio-based polymers; materials selection; Hållbar utveckling; biobaserade polymerer; materialval;

  Sammanfattning : I takt med att fossila resurser begränsas och allmänhetens krav på miljövänliga alternativ ökar, har utvecklingen av biobaserade plaster tagit fart. Nya framsteg i form av fler material, innovativa tillverkningsprocesser och förbättrade egenskaper har gjort att applikationsområdet nu sträcker sig från engångsartiklar med krav på nedbrytbarhet, till tekniska och ingenjörsmässiga applikationer. LÄS MER

 4. 4. Evaluation of drag estimation methods for ship hulls

  Master-uppsats, KTH/Mekanik

  Författare :Hampus Tober; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study aims to evaluate to which degree CFD can complement traditional towing-tank experiments, and to develop a computationally cheap and robust methodology for these type of simulations. Two radically different surface ship hulls were chosen for the trials: a capesize bulk carrier and a fast displacement hull. LÄS MER

 5. 5. Treatment of per- and polyfluoroalkylsubstance (PFAS)-contaminated waterusing aeration foam collection

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Ylva Kjellgren; [2020]
  Nyckelord :PFAS; aeration foam collection; landfill leachate treatment; WWTP;

  Sammanfattning : Landfills are potential sources for PFASs and treatment techniques for landfill leachate are urgently needed. Foam fractionation is an aeration technique which utilizes the tendency of PFASs to escape the liquid phase and build foam. The foam is harvested and with it the contamination. LÄS MER