Sökning: "foam"

Visar resultat 1 - 5 av 172 uppsatser innehållade ordet foam.

 1. 1. Method development for the analysis of PFAS and neutral precursors in active and passive air samplers

  Master-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Pascal Camoiras González; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Poly- and perfluoroalkyl substances (PFAS) are a chemical class of global concern because of their persistence, toxicity and widespread presence in the environment. This work aimed to develop a robust and reliable method to analyse perfluorohexane sulfonic acid (PFHxS), perfluorooctanoic acid (PFOA) and perfluorooctane sulfonic acid (PFOS), as well as the neutral volatile PFOS precursors, namely perfluorooctane sulfonamides and perfluorooctane sulfonamidoethanols (FOSAs/FOSEs). LÄS MER

 2. 2. Shear strain rate dependency of expanded polystyrene foam

  Master-uppsats, KTH/Hållfasthetslära (Inst.); KTH/Hållfasthetslära (Inst.)

  Författare :Jonathan Bergström; Christoffer Åhman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Analyzing Factors Influencing Reproductive Success of the Mountain Chicken : Nordens Ark Captive Breeding Program

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Chad Donaldson; [2019]
  Nyckelord :frog; frogs; mountain chicken; mountain chicken frog; leptodactylus; fallax; herpetology; amphibian; amphibians; multiple linear regression; statistical analysis; Nordens Ark; captive breeding; zoo; zoology; conservation; endangered species; grodor; groda; kycklinggroda; Nordens Ark; amfibier; zoologi; herpetologi; analys; hotade arter; bevarande; avel;

  Sammanfattning : Amphibians globally are declining with roughly a third facing extinction due primarily to threats linked to human impacts. One way in which this is being combated is by captive breeding programs. LÄS MER

 4. 4. Kroniska sår hos hund och katt : sårvårdsåtgärder, uppkomst och komplikationer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Anna Strandberg; Sara Lilja; [2019]
  Nyckelord :kroniska sår; hund; katt; sårvårdsåtgärder; sårläkning;

  Sammanfattning : Sårvård är ett viktigt område för djursjukskötare då de har regelbunden patientkon-takt och ansvar för utförandet av sårvården. För att uppnå optimal sårvård är kunskap om allmän sårläkning, hur sårbedömning utförs samt sårvårdsåtgärder för olika typer av sår viktigt för en djursjukskötare. LÄS MER

 5. 5. Grisars reaktion på luftfyllt skum

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Åsa Thurehult; [2019]
  Nyckelord :Bedövning av grisar; grisars beteende; bedömning av rädsla;

  Sammanfattning : There are a majority of approved stunning methods for pig slaughter in Sweden. These include captive bolt stunner, rifles (including shotguns), electricity and carbon dioxide. Carbon dioxide and electricity are among the most common methods. LÄS MER