Sökning: "focalization"

Visar resultat 1 - 5 av 36 uppsatser innehållade ordet focalization.

 1. 1. This is an Overlook Where No One Can Ever Come : A narratological analysis of the representation of the uncanny in The Shining

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Matilda Berggren; [2019]
  Nyckelord :Uncanny; Focalization; Description; Free Indirect Discourse; Telepathy; Anthropomorphism;

  Sammanfattning : This essay is a narratological analysis of Stephen King’s ​The Shining, ​and​ ​employs Mieke Bal’s categorization of focalization, description and discourse with the intent of establishing their function in representing the concept of the uncanny in the narrative. By analyzing these narratological functions and their interplay, several manifestations of the ordinarily elusive uncanny become evident. LÄS MER

 2. 2. Detective VS Vampire - A Powerbattle : A Narratological Character Study of ‘SHERLOCK HOLMES VS. DRACULA or the Adventure of the Sanguinary Count’ to Find Underlying Symbolism of Imperialistic Representation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Amanda Fransson; [2019]
  Nyckelord :Symbolism; Focalization; Subtext; Description; Characterisation; Character; Dichotomy; Imperialism;

  Sammanfattning : This essay is a narratological character study of Loren. D Estleman’s novel SHERLOCK HOLMES VS DRACULA ​or the Adventure of the Sanguinary Count. LÄS MER

 3. 3. Stilstudie - Katherine Mansfield och Stephen King

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Sten-Ove Sundlöf; [2019]
  Nyckelord :Place; Time; Focalisation; Romanticism; Modernism; Horror; Stylestudy; Plats; Tid; Fokalisering; Romantiken; Modernismen; Skräck; Stilstudie;

  Sammanfattning : In this essay I will present a stylestudy of he New Zeeland born author Katherine Mansfield, 1888 - 1923 and american master of horror, Stephen King, born 1947. The main focus is to analyze how they use the literary tools of time, place and focalisation and to make a literary experiment where I practise the learnings I have made. LÄS MER

 4. 4. [HASHTAG] Värdegrund : En narratologisk studie över hur värdegrundsdilemman gestaltas i två ungdomsromaner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Helena Hellmark; [2019]
  Nyckelord :School´s core value; fiction; youth novels; literature analysis; Skolans värdegrund; skönlitteratur; ungdomslitteratur; epikanalys;

  Sammanfattning : The aim of this study is to examine how the basic values ​​dilemma is narratively embodied in the youth novels # Seriöstdeträckernu (Long, 2017) and Hungerspelen (Collins, 2008). The research questions of the study are: • How is the narratology presented, based on how, plot, time, narrator, characters are presented? And which themes and motifs concern the novels?  • What similarities and differences can be detected between the selected novels in question of narration, themes and motifs? This study have been conducted with a literature analysis, where aspects such as the novels' plot, temporality, narrative, themes, motifs and characters have been analyzed. LÄS MER

 5. 5. Att uppmärksamma könsroller i den visuella världen : En genusanalys av fokalisering och genuslekt i tv-serien 13 Reasons Why ur ett didaktiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Josefin Gustavsson; [2019]
  Nyckelord :Masculinity; femininity; didactics; sex roles; gender; 13 Reasons Why; focalization; genderlect; Maskulinitet; femininitet; didaktik; könsroller; genus; 13 Reasons Why; fokalisering; genuslekt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att utifrån Maria Nikolajevas feministiska narratologi uppmärksamma och undersöka stereotypa könsroller i serien 13 Reasons Why. Dessa stereotypa könsroller analyseras med hjälp av en genusteori kring det sociala könet som socialt konstruerat som feminina och maskulina karaktärsdrag. LÄS MER