Sökning: "focalization"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade ordet focalization.

 1. 1. Story World Absorption : An Analysis of EFL Students´ Immersive Reading Experience and Perceived Reading Enjoyment

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :August Larsson; Elvira Aspra; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Prior research within the field of immersive reading has determined that the process of being absorbed by a story consists of four dimensions: attention, mental imagery, emotional engagement, and transportation, dimensions that in turn influence readers' perceived enjoyment when reading fiction. In contrast to a majority of the prior research within the field of immersive reading, this essay aims to identify factors that specifically influence EFL students' story world absorption and reading enjoyment. LÄS MER

 2. 2. Narrative Space : Exploring Death in Markus Zusak's The Book Thief

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Ellen Rönn; [2021]
  Nyckelord :Death; The Book Thief; Narration; Focalization; Markus Zusak; World War II; Narrative space;

  Sammanfattning : To broaden the knowledge of narrator/character Death in Markus Zusak's novel The Book Thief, this research explores how Death uses his narrative space to alleviate the story's tragedy. This paper examines narration in the context of focalization, time, and unusual narration. LÄS MER

 3. 3. Art history through a queer lens - Focalization and semiotics applied to two Instagram accounts dedicated to queer art history

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

  Författare :Leo Hildebrand; [2021]
  Nyckelord :art history; queer; instagram; semiotics; semiosis; narratology; discourse; representation; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : This thesis examines how queer art history is created through the interaction between two Instagram accounts, the art they post, and their followers. This thesis has analysed how the semiotic meaning-making construct a representation of queerness and what the effects are of a queer focalization in a social media context. LÄS MER

 4. 4. “Petra, den lugna och behärskade...” : Den stilistiska gestaltningen av Petra von Pahlen som kvinnlig huvudkaraktär i Agnes von Krusenstjernas roman Den blå rullgardinen.

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Svenska/Nordiska språk

  Författare :Helena Svärd; [2021]
  Nyckelord :Literary stylistics; Den blå rullgardinen; Agnes von Krusenstjerna; Petra von Pahlen; narrative perspective; focalisation; systemic-functional grammar; transitivity analysis; feminist linguistics;

  Sammanfattning : This study examines the female protagonist Petra von Pahlen in Agnes von Krusenstjerna’s novel Den blå rullgardinen (The blue blind). The aim of the study is to make a stylistic examination of narrative perspective, relations, and agency in several text passages from the novel, to find out how the language of the text shapes Petra von Pahlen as a female character. LÄS MER

 5. 5. The African Presence and Limits of Double Consciousness in Caryl Phillips's Crossing the River

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Tanya Odenyo; [2021]
  Nyckelord :Double consciousness; representation; African diaspora; identity;

  Sammanfattning : Set against the backdrop of the Transatlantic slave trade, Caryl Phillips’s Crossing the River can be read as a novel which explores severed family ties and the intertwined relationship between the dominant and the subdued within the African diaspora. Questions concerning “race”, identity and representation can be traced in all the narratives and are also the focus of this essay. LÄS MER