Sökning: "focus feeding"

Visar resultat 1 - 5 av 85 uppsatser innehållade orden focus feeding.

 1. 1. Påverkar inavelsgraden hovbroskförbening och prestation hos kallblodstravare?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Gabriella Snöberg; [2019]
  Nyckelord :häst; inavel; hovbroskförbening; prestation; kallblodstravare;

  Sammanfattning : Sidebone is considered as a disease and is regulated in horse breeding according to the Swedish animal welfare law. Cold-blooded trotter stallions with sidebones are not allowed to be used in breeding. LÄS MER

 2. 2. Plastic ingestion and diet composition in two common fish species from the Swedish Skagerrak

  Master-uppsats, SLU/Dept. Of Aquatic Resources

  Författare :Danja Fritscher; [2019]
  Nyckelord :microplastic; plastic ingestion; whiting; dab; diet composition; enzymatic tissue digestion;

  Sammanfattning : Plastic ingestion is supposed to be linked to the feeding behaviour of the fish. Anthropogenic particles were expected to be accidentally ingested by the common dab due to its feeding strategy, which is focused on ground-living organisms. LÄS MER

 3. 3. The Effects of Probiotics on High Sugar-Induced Type 2 Diabetes Mellitus Symptoms in Drosophila melanogaster

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Yasser Al-Ghamdi; [2019]
  Nyckelord :Diabetes; Biomedicine; PEPCK; FOXO; Fbp; Hex-t1; Zw; Drosophila; Melanogaster; Longevity; Probiotics;

  Sammanfattning : Background: Type 2 diabetes mellitus is a metabolic disorder characterized by the rise of fasting plasma glucose from its normal range (≥125mg/dl). It is marked by insufficient production of insulin from pancreatic β-cells as a result of failed compensation due to insulin resistance. LÄS MER

 4. 4. On the Profitability of Large-scale PV Plants in Sweden : Site Selection, Grid Connection and Design

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Annelie Westén; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The market for large scale PV plants in Sweden is growing, with six PV plants of 1 MWp or more beinginstalled today. The size of the newly installed plants has increased from 1 MWp to 5.5 MWp during thelast 5 years. As the market and size of the plants continue to grow, larger investments, risks and possibleprots will be built into the project. LÄS MER

 5. 5. Jämförelse mellan olika utfodringsregimer för andelen fångrelaterade klövhornsskador i en svensk försöksbesättning för mjölkkor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Lina Bornold Svanfeldt; [2019]
  Nyckelord :klövsulesår; foderstat; mjölkkor;

  Sammanfattning : Hälta hos mjölkkor utgör ett allvarligt och omfattande djurhälsoproblem. Hälta leder till en försämrad djurvälfärd för korna och till stora kostnader och produktionsförluster för lantbruket. En viktig orsak till hälta hos mjölkkor är allvarliga trauma- och fångrelaterade klövhornsskador såsom klövsulesår och böld i vita linjen. LÄS MER