Sökning: "focus on objectives"

Visar resultat 1 - 5 av 827 uppsatser innehållade orden focus on objectives.

 1. 1. Supercharge Your Journey : Mikrointeraktioner till er tjänst

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Anette Nordenson; Sofia Nordqvist; [2022]
  Nyckelord :Microinteractions; Design Thinking; Activity-centered design; BEV; Supercharging; Mikrointeraktioner; Design Thinking; Activity-centered design; Elbil; Snabbladdning;

  Sammanfattning : För att klara Parisavtalets mål om att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader är transportsektorn en viktig faktor då den svarar för nära en fjärdedel av Europas växthusgasutsläpp. Användningen av energi från förnybara energikällor inom transport har ökat de senaste åren, med Sverige som bäst inom EU. LÄS MER

 2. 2. Grönytefaktorns roll i Malmö 2022 : verktygets utveckling i förhållande till stadsplaneringen i Malmö med särskilt fokus på täthet

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Erica Karlsson; Ida Hultman; [2022]
  Nyckelord :grönytefaktor; förtätning; urbanisering; grönstruktur; ekosystemtjänster; hållbarhet; stadsplanering;

  Sammanfattning : Urbaniseringen i Sverige har pågått i över 200 år och idag bor ca 85% av befolkningen i landets tätorter. Som en följd av denna befolkningstillväxt har det under 2000-talet byggts allt tätare urbana miljöer. LÄS MER

 3. 3. Assessing the Practical Use of an Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Approach: A Case Study on Bangladesh

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Pim Roupé; [2022]
  Nyckelord :Disaster Risk Reduction; Climate Change Adaptation; Disaster Management; Climate Change; Natural Hazards; Resilience;

  Sammanfattning : The ambition of this thesis is to fulfill two aims. The first aim is theory development, by presenting a theoretical framework where climate change adaptation (CCA) and disaster risk reduction (DRR) are combined. The second aim is empirical, where the theoretical framework is used to analyze an example of DRR with an ambition to include CCA. LÄS MER

 4. 4. Tensions Emerging When Incorporating Sustainability in Projects : Sustainable Project Management in the Context of the Swedish Construction Industry

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ylva Eriksson Langett; [2022]
  Nyckelord :sustainable project management; sustainability; project management; construction project management; hållbar projektledning; hållbarhet; projektledning; byggprojektledning;

  Sammanfattning : As sustainability and sustainable development becomes increasingly important on levels from individual to global scale, there is a need for everybody to do their part. The construction industry has a huge impact on all three pillars of sustainability and thus, has to adapt to facilitate sustainable development in their practices. LÄS MER

 5. 5. Pre-study and Conceptual Design of a Hydrogen Fuel Cell Driven Wheel Loader

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Fluida och mekatroniska system

  Författare :Jana Caspari; Pijus Bernatavicius; [2022]
  Nyckelord :PEM fuel cell; hydrogen; drive cycle analysis; large-size wheel loader; architecture generation; packaging;

  Sammanfattning : Volvo Construction Equipment is one of the leading construction machinery manufacturers in the world. To stay amongst the leaders, research and development projects for new technologies are crucial. The most important path of development today is the reduction of emissions produced by these heavy duty vehicles. LÄS MER