Sökning: "focused factory"

Visar resultat 1 - 5 av 37 uppsatser innehållade orden focused factory.

 1. 1. Ett VattenåterVinnande mejeri : En fallstudie på ett mejeri

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

  Författare :Hampus Nilsson Bergström; Lukas Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Mejeri; Vatten; Återvinning; BOD7; Osmos; SBR; SDG; Produktkondensat;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en fallstudie utförd på uppdrag av Arla ostmejeri i Kalmar med syfte att undersöka om en minskning av den höga vattenförbrukningen på anläggningen är genomförbar. För att svara på studiens frågeställning har samtal med systemtekniskt kunnig personal på mejeriet tillsammans med egen efterforskning och studiebesök utförts. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetssäkring av fläckanalys för hypoidväxlar

  M1-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Philip Engdahl; Jesper Aspelin; [2020]
  Nyckelord :Quality assurance; differential carrier; hypoid gears; spot position; vision system; Kvalitetssäkring; centrumväxlar; hypoidkugghjul; fläckposition; visionsystem;

  Sammanfattning : Det amerikanska företaget Meritor är en globalt ledande leverantör av lösningar för bland annat drivlinor, bromsning och rörlighet till både industri- och kommersiella fordon. Meritor HVS AB:s fabrik, belägen i Lindesberg, är främst inriktad på montering av kompletta hjulaxlar samt bearbetning av komponenter, inklusive kugghjul till hypoidväxlar, till tunga fordon såsom buss och lastbil. LÄS MER

 3. 3. Cascade Valorization of Apple Pomace into Polyphenols and Pectins by Green Extraction Processes

  Master-uppsats, KTH/Glykovetenskap

  Författare :Teodóra Gál; [2020]
  Nyckelord :pectin; subcritical water extraction; apple pomace; phenolic compounds; antioxidant activity; pektin; extraktion med subkritiskt vatten; äpple press; fenoliska ämne; antioxiderande aktivitet;

  Sammanfattning : I det här projektet extraherades värdefulla komponenter från äpple-pomace som är en restprodukt från cidertillverkning. Restprodukten var tillhandahållen av en svensk cidertillverkare. Extraktionen fokuserades mot pektin och fenolföreningar som uppvisar antioxiderande aktivitet. LÄS MER

 4. 4. Tuvan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Industridesign

  Författare :Molly Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I grew up in the small town of Diö where a factory called Gemla Fabrikers AB has been located for the past hundred years. They are the only company in Sweden that creates bentwood furniture today. This personal connection, combined with my interest in furniture design and manufacturing, led me to pursue this project. LÄS MER

 5. 5. Fokusering av produktionslayouten på ett litet företag : En fallstudie på Svenska Maskinskyltfabriken

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Produktionsekonomi; Linköpings universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Kazem Bahadori; Gustav Almroth Berg; [2020]
  Nyckelord :Production layout; flow efficiency; internal transport; focused factory; Production economics; lean; Produktionslayout; flödeseffektivitet; interntransport; fokusera fabrik; konkurrensmedel; LEAN; transportminimering; Produktiosekonomi;

  Sammanfattning : Detta examensarbete har haft till syfte att finna åtgärder för att genom ett mer logiskt stringent flöde kunna fokusera produktionen i ett mindre företag, Svenska maskinskyltfabriken (SMF-skylt). Då flödet genom fabriken ändrats under åren, med nya maskiner och produkter har ett behov av att se över och anpassa det till dagens förhållanden uppstått. LÄS MER