Sökning: "focused ion beam scanning electron microscopy"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden focused ion beam scanning electron microscopy.

 1. 1. Convolutional neural networks for semantic segmentation of FIB-SEM volumetric image data

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Fredrik Skärberg; [2020-11-26]
  Nyckelord :Deep learning; convolutional neural networks; image analysis; semantic segmentation; focused ion beam scanning electron microscopy; porous materials; controlled drug release;

  Sammanfattning : Focused ion beam scanning electron microscopy (FIB-SEM) is a well-established microscopytechnique for 3D imaging of porous materials. We investigate three poroussamples of ethyl cellulose microporous films made from ethyl cellulose and hydroxypropylcellulose (EC/HPC) polymer blends. LÄS MER

 2. 2. Quartzene – A promising thermal insulator : Studies of thermal conductivity’s dependence of density and compression of Quartzene® in the form of powder.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Erik Bamford; Gustav Ek; Daniel Hedbom; Johan Nyman; Victor Petterson; Josefin Sjöberg; Ida Styffe; Olivier Vizuete; [2014]
  Nyckelord :aerogel; insulation; conductivity; compression; Knudsen; Quartzene;

  Sammanfattning : The purpose of this project was to study Svenska Aerogel AB’s product Quartzene®, and develop its capacity as a thermal insulator. Quartzene® is a silica based mesoporous material developed by Svenska Aerogel AB, with properties similar to aerogels produced by the sol-gel process. LÄS MER